Środa, 19 Wrzesnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 08-06-2018 12:43  Dodał:

Dofinasowanie w kwocie 122 985,00 zł otrzymało Miasto Sejny w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018” na realizację zadania p.n. „Budowa relacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych mieszkańców stref przygranicznych Polski i Litwy”.

Celem zadania jest przeprowadzenie szerokiej debaty, dotyczącej  lokalnych relacji polsko-litewskich oraz zebranie materiałów do diagnozy oczekiwań  ludności zamieszkującej na pograniczu polsko-litewskim co do zakresu potrzeb  rozwoju relacji bilateralnych w aspekcie gospodarczym, infastrukturalnym, współpracy kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i wspólnego rozwiazywania lokalnych problemow i bezpieczeństwa.

Badanie opinii zostanie dokonane wśród działaczy samorządowych i lokalnych przedstawicieli życia gospodarczego,  nauczycieli,  działaczy kultury i mieszkańców.  Informacje pozyskane zostaną również  w drodze  badań ilościowych (ankietowych)   ludności  z gmin polskich,  jak i we współpracy z lokalnymi wladzami,  z  jednostek samorządowych Litwy.

Zebrane materiały po opracowaniu staną sie podstawą dalszych prac na szczeblu samorządów polskich i litewskich. Zostaną również wykorzystane do określenia strategii działania przez gminy polskie i litewskie, które podpisaly w marcu 2018 roku Deklarację współpracy dla tworzenia strategii planowanego Transgranicznego Polsko Litewskiego Obszaru Funkcjonalnego.


Kategoria: Ogólne
dodano: 08-06-2018 10:40  Dodał:

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji z pominięciem otwartego kunkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 450, poz. 650) w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-06-2018 14:34  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-06-2018 12:51  Dodał: K. Palewicz

INFORMACJA za 2017 rok
o osiągniętych przez Miasto Sejny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku.
1.     Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 r. – 0 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 45%).
2.     Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. – 31,38% (poziom wymagany – co najmniej 20%).
Sporządziła:A.K.


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-06-2018 12:19  Dodał: K. PalewiczOgłoszenie o terminie i porządek obrad sesji Rady Miasta Sejny oraz terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sejny w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-06-2018 11:45  Dodał: K. Palewicz

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-06-2018 09:50  Dodał: K. Palewicz

Ogłoszenie w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 04-06-2018 13:34  Dodał:

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu rewitalizacji
pn. „Zieleniec warsztatowy” w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 29-05-2018 12:04  Dodał:

Informacja o wyborze wniosku na realizację zadania publicznego Miasta Sejny w ramach inicjatywy lokalnej, którego realizacja nastąpi w 2018 roku w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  ..  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ..  238