Niedziela, 21 Stycznia 2018
SEJNY >> Aktualności >> Imprezy
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 14:46  Dodał: M. Palanis

Decyzją Wojewody Podlaskiego Miasto Sejny uzyskało środki finansowe na realizację zadań własnych polegających na wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej  w Szkole Podstawowej im. H im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach.

Środki na wyposażenie gabinetu to efekt wniosku złożonego przez miasto w związku z ustawą z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa zakłada taką poprawę poprzez zwiększenie w 2017 roku środków finansowych m.in. na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 12:40  Dodał: M. Palanis

Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski podpisał umowę z podlaskim Kuratorem Oświaty o udzielenie wsparcia finasowego w ramach Rządowego programu rozwijania  szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

W ramach programu Miasto Sejny  uzyskało środki finansowe w formie  dotacji celowej z budrżetu państwa w kwocie łącznej 14 000 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających  infrastrukturę Szkoły Podstawowej im. Mjr H. Dobrzyńskiego "Hubala" w Sejnach oraz kompetencje jej uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Miasto Sejny na realizację programu przeznaczy łącznie 3 500 zł.


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 10:39  Dodał: M. Klucznik
Nagrody w konkursie

W dniu 06.12.2017r.  w Urzędzie  Miasta Sejny odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu na plakat  „Odpowiedzialny sprzedawca -  „Tu się  NIE  sprzedaje alkoholu  < 18 lat” zorganizowanego przez Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach. Konkurs skierowany był do uczniów z terenu miasta Sejny, w przedziale wiekowym 14-19 lat.

Na konkurs wpłynęło 13 prac z 4 szkół. Biorąc pod uwagę estetykę pracy, pomysł, wykonanie i zgodność pracy z tematyką jury wyłoniło 3 laureatów:
I miejsce -  Rafał Godlewski - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach
II miejsce - Wiktoria Pachutko - Zespół Szkół z Litewskim Językiem Nauczania „Żiburys” w Sejnach
III miejsce - Bartoszowi  Żylwisowi - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dodatkowo  komisja wyróżniła 4 osoby:
Dominika Żydanowicz- ZSO w Sejnach
Kinga Czarniecka- ZSCKR w Sejnach
Gintas  Wojeciechowski – ZS z Litewskim |Językiem Nauczania „ Żiburys” w Sejnach
oraz Jowita Sokołowska - ZS z Litewskim |Językiem Nauczania „ Żiburys” w Sejnach

Laureaci otrzymali nagrody w postaci bonów  do realizacji na kwotę 300, 200 oraz 100 zł.
 Serdecznie gratulujemy!

MKRPA w Sejnach w  2018 r. chce zaprosić przedsiębiorców z terenu miasta Sejny do programu pn. „Odpowiedzialny sprzedawca -  „Tu się  NIE  sprzedaje alkoholu  <18 lat”  w myśl,  że na drodze młodego człowieka do alkoholu powinien  stać  sprzedawca, który swoją postawą uniemożliwi zdobycie alkoholu.

MKRPA prowadząc kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych  będzie prowadziła działania edukacyjne skierowane do sprzedawców alkoholu przypominające o zakazie podawania i sprzedawania alkoholu  osobom niepełnoletnim oraz o prawie do sprawdzenia wieku kupującego w przypadku wątpliwości a także o tym, że  sprzedaż alkoholu nieletniemu  jest przestępstwem. vOprócz działań edukacyjnych uczestnikom programu planuje się   przekazać  pakiet materiałów wizualnych (ulotki, broszury, naklejki oraz wydrukowane plakaty  laureatów konkursu).

Działania te mają na celu  zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich.
  
Przewodnicząca MKRPA w Sejnach
Wioletta Rapczyńska

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 04-12-2017 10:43  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony kultury i dziedzictwa narodowego pn. „W przeddzień Wigilii setnej rocznicy odzyskania niepodległości – zajęcia z dziećmi i młodzieżą z Sejn”

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 01-12-2017 13:54  Dodał: M. Palanis

Informacja dotycząca  kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)"

Więcej: mamczasrozmawiac.aids.gov.pl/

 

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 01-12-2017 12:00  Dodał: M. Klucznik

Informujemy, iż dnia 30 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta Sejny powołał Komitet Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027 w składzie:

1. Błuszko Małgorzata,

2. Czakis Zdzisław Tadeusz,

3. Czarniewska Wanda Jadwiga,

4. Grzybowski Ryszard,

5. Klucznik Marta,

6. Klucznik Robert, 

7. Kołba Tomasz Rafał,

8. Koneszko Lech,

9. Milewska Eugenia,

10. Nazaruk Jerzy Andrzej,

11. Radziwiłko Grażyna Jadwiga,

12. Sławiński Rafał,

13. Sojko Bogusław,

14.Szkarnulis Paweł Ignacy.

Zgodnie z zapisami §4 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Burmistrz Miasta Sejny zwołuje pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji na dzień 15 grudnia br. o godz.15:00 w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, pokój nr 17.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 30-11-2017 12:32  Dodał: M. Klucznik

Informacja o zakończeniu naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027 w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 29-11-2017 07:32  Dodał: M. Palanis
Cykliczne spotkania dla miłośników Bagien Biebrzańskich

Szanowni Państwo,

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w 62. Wszechnicy Biebrzańskiej, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2017 r.

Szczegóły na załączonym plakacie i mapie (miejsce spotkania - drugi dzień terenowy).


Uwaga nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia na godz. 09:00


Zapraszamy serdecznie.
Wstęp wolny.

Kontakt: Beata Głębocka, Dział Edukacji BbPN, e–mail:Beata.Glebocka@biebrza.org.pl .org.pl, tel. (085) 738 30 09.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-11-2017 13:15  Dodał: M. Klucznik

W załączeniu aktualny Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Podlaskiego z dnia 17.10.2017 r.

Przypominamy, że Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027 wpisany  został na ww. listę Uchwałą nr 249/3384/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 października 2017 roku.

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/informacja-o-wykazie-programow-rewitalizacji.html


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-11-2017 12:41  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż przedłużony został nabór kandydatów do składu Komitetu Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027.

Termin składania deklaracji kończy sie dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 12.00.

Ogłoszenie i wzór deklaracji w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  ..  216