Niedziela, 18 Marca 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 17-01-2018 08:23  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza na nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Miasta Sejny oraz pracowników tych punktów pn.:  „Prawa i obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku oraz zasady funkcjonowania placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2018 roku w godzinach 9.00 – 10.30, w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25 w pokoju nr 17

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi oraz osób prowadzących bezpośrednią sprzedaż alkoholu (sprzedawcy).

Każdy uczestnik spotkania otrzyma kompendium wiedzy, materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców, oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisariatu Policji w Sejnach, pracownik zajmujący się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. pod numerem telefonu 87 516 20 59 w godz. od 7.00 do 15.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty pokrywa Miasto Sejny w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2018.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-01-2018 09:27  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych  określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach w roku 2018.

Szczegóły i dokumenty w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 15-01-2018 11:28  Dodał: M. Klucznik

Informacja o wynikach naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 15-01-2018 08:51  Dodał:

ZARZĄDZENIE NR 5/2018

BURMISTRZA MIASTA SEJNY
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Miasta Sejny.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-01-2018 14:45  Dodał:
Podlaska Marka

Podlaska Marka to prestiżowa nagroda Marszałka Województwa przyznawana od trzynastu lat najlepszym inicjatywom, wydarzeniom, produktom. Właśnie wystartował nabór zgłoszeń do kolejnej edycji. Formuła przedsięwzięcia jest otwarta, każdy z nas może zgłosić swojego faworyta. Dlatego, jeśli tworzysz, projektujesz lub aktywnie działasz, możesz zaproponować coś, co powstało dzięki Tobie.
A może chciałbyś zareklamować produkty, inwestycje lub usługi, których próbowałeś, które widziałeś lub z nich korzystałeś? Teraz masz taką możliwość!
Do Twojej dyspozycji jest 6 kategorii: Produkt, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo. W każdej z nich możesz wskazać po jednej kandydaturze, a w kategorii Produkt dwie – w podkategoriach Produkt Użytkowy i Produkt Spożywczy. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie podlaskamarka.pl  i przesłać go pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgłoszenia przyjmowane są  do 22 stycznia 2018 r.
6 kategorii Podlaskiej Marki:
PRODUKT: wyroby i usługi, posiadające szczególne cechy jakościowe, użytkowe, estetyczne; produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności oraz znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznych,
INWESTYCJA: obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, wykorzystujące nowoczesne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i budowlane,
ODKRYCIE: przedmioty i usługi, powstałe w oparciu o innowacyjne rozwiązanie,
WYDARZENIE: wydarzenia o dużym potencjale rozwojowym, rozpoznawalne w województwie podlaskim i poza nim,
KULTURA: dzieła, instytucje, wydarzenia lub inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla promocji kultury i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego,
SPOŁECZEŃSTWO: instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym.
 
Obsługę Podlaskiej Marki prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Referat Promocji ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok tel. 85 66 54 452, 453, 454 pmr@wrotapodlasia.pl

Przyjmowanie zgłoszeń: podlaskamarka.pl/

Harmonogram Podlaskiej Marki: podlaskamarka.pl/harmonogram/Kategoria: Ogólne
dodano: 03-01-2018 11:32  Dodał: M. Klucznik

Urząd Miasta Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie porad w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2018.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-01-2018 11:06  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 02-01-2018 13:43  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 02-01-2018 13:17  Dodał:

Zarządzenie nr 2/2018 r. burmistrza Miasta Sejny  z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  ..  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ..  222