Środa, 19 Wrzesnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 02-07-2018 11:35  Dodał: K. Palewicz
KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 02-07-2018 10:06  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż od 14 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sejny oraz wprowadzania ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną trwającą od dnia 29 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. Konsultacje społeczne, jako dotyczące całego obszaru miasta, obejmują wszystkich mieszkańców Sejn.

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza również na otwarte spotkanie informacyjne dot. ww. projektu uchwały. Spotkanie odbędzie się 03 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miasta Sejny w Sali Rady Miasta Sejny.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 02-07-2018 08:32  Dodał: K. Palewicz

Burmistrz Miasta Sejny oraz Centrum Biomasy i Energii Odnawialnej zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 2 lipca 2018 r. w Ośrodku Kultury w Sejnach o godzinie 13.00. Szczegóły w załączniku.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 28-06-2018 14:23  Dodał: K. Palewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje, iż Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił postępowanie z udziałem społeczeństwa dotyczące aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje będą trwały w dniach od 21 czerwca 2018 roku do 16 lipca 2018 roku.

Szczegóły w załaczeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 28-06-2018 14:10  Dodał: K. Palewicz

17 lipca 2018 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 28-06-2018 12:17  Dodał:
Festiwal Kultur Przygranicza Polsko - Litewskiego

Zapraszamy wszystkich do udziału w Festiwalu Kultur Przygranicza Polsko - Litewskiego w dniach 27-28 lipca 2018 roku w Sejnach  o realizowany w ramach projektu nr LT-PL-2S-192 pn. „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy” („Commemoration of Lithuania and Poland neighbourhood in occasion of Lithuania’s statehood century”) w partnerstwie z Administracją Samorządu Kalwarii oraz Instytucją publiczna „Sveikatinguno idėjos” Mariampol, Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Planowane rozpoczęcie Festiwalu to 27.07.2018 r. o godz. 17.00. Zakończenie planujemy na dzień 28.07.2018 r. w godzinach 12.00 – 22.00. Planowany program festiwalu w załaczeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-06-2018 12:06  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży,  podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sejny oraz wprowadzania ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310), na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustawa, nakłada na rady gmin również obowiązek uchwalenia uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Spotkanie odbędzie się 03 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miasta Sejny w Sali Rady Miasta Sejny.

Projekt uchwały w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-06-2018 12:01  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu informacja o wynikach rozeznania cenowego.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-06-2018 08:08  Dodał:

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw  w ramach zadania pn. „Zmodernizowanie placu zabaw znajdującego się przy blokach wielorodzinnych na ulicy Wojska Polskiego”.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 25-06-2018 11:03  Dodał: K. Palewicz
III Powiatowej Spartakiady Seniorów

Szczegóły na plakacie.


strony: 1  ..  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ..  238