Sobota, 17 Marca 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 14-12-2017 13:11  Dodał:
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Oferty należy składać do 4 stycznia 2018 r. w Wydziale Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego (obowiązuje data stempla pocztowego).

W roku 2018 na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego poprzez dofinansowanie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/oparcie-spolecznej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

 


Kategoria: Ogólne
dodano: 14-12-2017 09:38  Dodał:
XVIII edycja konkursu

Centrum doradztwa Rolnczego w Brwinowie wzorem lat ubiegłych zaprasza do współpracy przy prowadzeniu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miesjca pracy na obszarach wiejskich.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 13-12-2017 09:37  Dodał:
Fundusze promocji produktów  rolno-spożywczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina o obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. W załączniku informacja dotycząca podmiotów objętych obowiązkiem płatności.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-12-2017 08:55  Dodał: M. Klucznik

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-12-2017 08:26  Dodał: M. Klucznik
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie to rozwiązanie, którego powstało jako wynik realizacji projektu o tej samej nazwie. Postawionym celem był rozwój i poprawa dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do publicznej służby zdrowia, a w szczególności usprawnienie kontaktu pacjenta z podmiotem leczniczym w zakresie pozyskiwania informacji o oferowanych usługach, rejestracja do lekarza bez konieczności wychodzenia z domu, uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej z poziomu własnego komputera czy też możliwość jej sprawnego przekazywania pomiędzy podmiotami, w których leczy się pacjent.

W wyniku prowadzonych prac utworzony został więc system, który wspomniane powyżej usługi integruje na Portalu Pacjenta dostępnym pod adresem: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl

System oferuje obecnie:

- bezpośrednio po założeniu konta:
możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w szpitalach województwa podlaskiego,
wygodny wybór terminów wizyt oraz zarządzanie nimi,
możliwość wyszukania lekarza,

- po aktywacji konta i wyrażeniu w podmiotach leczniczych, zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny:
dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet,
uzupełnianie dokumentacji medycznej o prywatne wyniki badań itp.,
możliwość wygodnego wydruku posiadanej na koncie dokumentacji medycznej,
możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi,

- stały dostęp do:
aktualności, nowości, programów profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego i nie tylko,
danych kontaktowych większości szpitali z terenu województwa.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 11-12-2017 12:44  Dodał:
ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI

Instytut Pamięci Narodowej zachęca do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w ten sam sposób: zapalmy światła wolności w oknach naszych domów w środowy wieczór 13 grudnia, godz.19.30 - w tym samym dniu, w którym 36 lat temu komunistyczna dyktatura usiłowała odebrać polakom nadzieję.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 12:28  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych, podaje do publicznej wiadomości opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji  w sprawie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na rok 2018.

W załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 11:36  Dodał:
Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” - adresowanego do uczniów klas 4 - 7 szkół podstawowych. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu

W tym roku akcja informacyjna koncentruje się wokół oszczędności surowców wtórnych, zwłaszcza metali obecnych w odpadach opakowaniowych, komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu.

 Organizatorem konkursu jest Fundacja Chlorofil z siedzibą w Warszawie. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 11:21  Dodał: K. Palewicz

Ogłoszenie o terminie i porządek obrad sesji Rady Miasta Sejny oraz terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sejny w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 14:46  Dodał:

Decyzją Wojewody Podlaskiego Miasto Sejny uzyskało środki finansowe na realizację zadań własnych polegających na wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej  w Szkole Podstawowej im. H im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach.

Środki na wyposażenie gabinetu to efekt wniosku złożonego przez miasto w związku z ustawą z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa zakłada taką poprawę poprzez zwiększenie w 2017 roku środków finansowych m.in. na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  ..  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ..  222