Piątek, 22 Czerwca 2018
SEJNY >> Aktualności >> Przetargi
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
dodano: 01-06-2010 07:47  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


dodano: 19-05-2010 11:26  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny poszukuje osób do przygotowania i realizacji Pleneru Fotograficznego oraz warsztatów fotograficznych, które odbędą się w ramach realizacji projektu pn. „Polsko – Litewskie spotkania  na pograniczu „Tradycja i współczesność” Sejny – Druskienniki”

[Czytaj dalej..]


dodano: 14-05-2010 11:11  Dodał:

Informacja o składzie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisj Wyborczej Nr 32 w Suwałkach w ałączeniu.

[Czytaj dalej..]


dodano: 21-05-2009 09:05  Dodał:

W załączeniu podajemy informację o wyborze składu osobowego czterech Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Sejn w wyborach do Parlamentu Europejskiego dnia 07.06.2009

[Czytaj dalej..]


dodano: 13-03-2009 21:26  Dodał:

W załączeniu publikujemy wykaz miejsc na terenie miasta Sejny przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

[Czytaj dalej..]


dodano: 27-02-2009 12:31  Dodał:

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SEJNY

Informuję mieszkańców Miasta Sejny, że od dnia 01 marca 2009 roku ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miasta Sejny (Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Sejny)
Godziny pracy Urzędu Miasta Sejny:
poniedziałek – piątek od godz. 7.00  do godz. 15.00 Sobota – wolna

Jan Stanisław Kap
Burmistrz Miasta Sejny

[Czytaj dalej..]


dodano: 26-01-2009 15:18  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej – posiłki regeneracyjne, żywność i lekarstwadla najuboższych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki i podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Łącznie na wszystkie zadania wpłynęło 7 ofert.
Wyniki w Załączeniu.

[Czytaj dalej..]


dodano: 20-01-2009 11:00  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

W załączeniu informacja o warunkach konkursu.

[Czytaj dalej..]


dodano: 12-01-2009 14:42  Dodał:

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -  w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Sejny mówią dwa załączone dokumenty z którymi proszę zainterosowanych o zapoznanie się.

[Czytaj dalej..]


dodano: 09-09-2008 14:06  Dodał:

Urząd Miasta Sejny podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W załączeniu plik z informacją w formacie pdf.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  2  3  4