Sobota, 15 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 10-11-2011 12:06  Dodał:

Przetarg na dostawę miału i węgla kamiennego do kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach, Marynowo 35, 16-500 Sejny. Ogłoszenie i specyfikacja w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 10-11-2011 12:02  Dodał:

Przetarg na dostawę paliw płynnych do samochodów eksploatowanych przez ZGKMWIK w Sejnach. W załączeniu ogłoszenie i specyfikacja.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 28-09-2011 14:01  Dodał:

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  GM.6232.4.2011 Nazwa zadania: "Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych". W  załączeniu (doc)

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 20-04-2011 11:42  Dodał:

BURMISTRZ MIASTA SEJNY ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku  w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 09-02-2011 09:38  Dodał:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w Gimnazjum nr 1 w Sejnach. W załączeniu 2 pliki doc.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 05-01-2011 10:09  Dodał:

W załączeniu ogłoszenie o przetargu na dostawę paliw płynnych do samochodów ZGKMWIK w Sejnach. (doc)

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 18-11-2010 11:42  Dodał:

Przetarg na dostawę paliw płynnych do samochodów eksploatowanych przez ZGKMWIK w Sejnach. W załączeniu ogłoszenie oraz specyfikacja.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 28-09-2010 12:46  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny zatrudni osoby do realizacji projektu pn. „Polsko – Litewskie spotkania  na pograniczu „Tradycja i współczesność” Sejny – Druskienniki”. Szczegóły w załączniku (doc)

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 09-02-2010 12:29  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w mieście Sejny w 2010 r.
    Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 05-02-2010 14:09  Dodał:

BURMISTRZ MIASTA SEJNY ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej – posiłki regeneracyjne, żywność i lekarstwa dla najuboższych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,nauki i podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Wyniki w załączonym pliku.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  ..  7  8  9  10  11  12