Wtorek, 19 Czerwca 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 09-02-2010 12:29  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w mieście Sejny w 2010 r.
    Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 05-02-2010 14:09  Dodał:

BURMISTRZ MIASTA SEJNY ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej – posiłki regeneracyjne, żywność i lekarstwa dla najuboższych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,nauki i podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Wyniki w załączonym pliku.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 07-07-2009 10:59  Dodał:

Gmina Miasto Sejny ogłasza przetarg na dostawę urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. Warunki przetargowe w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 14-01-2009 09:26  Dodał:

Urząd Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 03-06-2008 11:31  Dodał:

W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nowych pojemników do segregacji odpadów stałych w mieście Sejny.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 06-03-2008 07:34  Dodał:

na wolne stanowisko pracy Referent Świadczeń Rodzinnych rozstrzygnięty.

Kierownik MOPS Sejnach informuje, że w wyniku ostatecznej selekcji na podstawie rozmów kwalifikacyjnych na w/w stanowisko pracy zakwalifikowała się  Małgorzata Tydman z Sejn

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 08-01-2008 19:22  Dodał:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w Gimnazjum nr 1 w Sejnach.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 18-12-2007 11:44  Dodał:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 11-12-2007 10:50  Dodał:

Urząd Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 06-12-2007 13:55  Dodał:

Urząd Miasta Sejny podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  ..  7  8  9  10  11  12