Środa, 19 Wrzesnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 20-02-2018 14:11  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny podaje wyniki otwarcia ofert, które miało miejsce 19 lutego 2018r.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 26-01-2018 14:30  Dodał: K. Palewicz


Miasto Sejny ogłasza przetarg na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny. Przedmiotem zamówienia uzbrojenie terenu wyznaczonego na teren inwestycyjny przy ulicy Powstańców Sejneńskich w Sejnach poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, oświetlenia terenu oraz makroniwelację. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 22-12-2017 11:57  Dodał:

Urząd Miasta Sejny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup ringu bokserskiego z podestem

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 19-12-2017 14:16  Dodał:

Zamawiający ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr
GM.7004.2.2017 prowadzonym pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Miasta Sejny”.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 18-12-2017 14:15  Dodał:
Modernizacja oświetlenia ulicznego -teren Miasta Sejny

Miasto Sejny podaje wyniki otwarcia ofert, które miało miejsce 18 grudnia 2017r.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 13-12-2017 10:41  Dodał:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Sejny informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę i montaż zewnętrznego monitoringu na Placu Dominikańskim w Sejnach"

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 05-12-2017 14:45  Dodał:

Miasto Sejny ogłasza przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dokonanie wymiany lamp oświetlenia ulicznego na obszarze wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 618484-N-2017

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 04-12-2017 14:52  Dodał:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego na Placu Dominikańskim w Sejnach

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 16-11-2017 12:17  Dodał:
Dokumentacja - budynek przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach

Burmistrz Miasta Sejny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej  dot. termomodernizacji i przebudowy budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach


Kategoria: Przetargi
dodano: 15-11-2017 13:05  Dodał:
Ogłoszenie- remont dachu budynku Urzędu Miasta

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny

[Czytaj dalej..]


strony: 1  2  3  4  5  6  ..  12