Czwartek, 18 Stycznia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 15-02-2013 14:38  Dodał:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach informuje, że nabór na pracownika socjalnego w ramach projektu systemowego „Droga do aktywności” zostaje wstrzymany. W przypadku wznowienia naboru informacja o terminie składania dokumentów aplikacyjnych zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sejnach. Aplikacje, które wpłynęły do MOPS w Sejnach z chwilą wznowienia naboru będą brane pod uwagę przy wyborze kandydatur.

Renata Klucznik
Kierownik MOPS w Sejnach


Kategoria: Przetargi
dodano: 11-02-2013 10:06  Dodał:

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus lub równoważnego. Ogłoszenie i specyfikacja w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 19-09-2012 13:51  Dodał:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg na „dostawę wraz z montażem i uruchomieniem kotła c. o. w pomieszczeniu w budynku kotłowni PGK w Sejnach przy ul. Parkowej w Sejnach”. Pliki w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 05-09-2012 10:47  Dodał:

Urząd Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 965/21  o pow. 0, 2000 ha przy ul. Marchlewskiego. Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 05-09-2012 07:52  Dodał:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach  informuje, że  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  zamieszczone na stronie internetowej z  dnia 21.08.2012 r. w sprawie zapewnienia w okresie wrzesień 2012 – listopad 2012 r. sali szkoleniowej oraz wyżywienia dla uczestników spotkań w ramach  projektu systemowego pn. „Droga do aktywności”, wpłynęły 2 oferty. Więcej w ogłoszeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 22-08-2012 12:13  Dodał:

Ogłasza się wynik przetargu z 22 sierpnia 2012r. na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 22 Lipca 16 w Sejnach. w załączeniu plik doc.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 21-08-2012 14:52  Dodał:

Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach zaprasza do przedstawienia oferty  na pomoc techniczną w ramach projektu systemowego pn. „Droga do aktywności”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 21-08-2012 11:09  Dodał:

W związku z realizacją projektu systemowego „Droga do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach zaprasza do składania ofert w ramach załączonego zapytania ofertowego.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 27-07-2012 14:21  Dodał:

Urząd Miasta Sejny informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 22 Lipca 16 w Sejnach, o powierzchni 84 m2, na okres do 9 lat.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 24-07-2012 09:42  Dodał:

Urząd Miasta Sejny informuje, że w dniu 19. 07. 2012 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


strony: 1  ..  3  4  5  6  7  8  9  10  11