Czwartek, 13 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 20-08-2013 10:13  Dodał:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach zaprasza do składania wniosków o skierowanie na staż (załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacji stażu – do pobrania), w związku z realizacją działań w zakresie aktywnej integracji projektu systemowego „Droga do aktywności” nr POKL.07.01.01-20-082/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przewiduje się skierowanie na staż uczestników projektu systemowego na podstawie umowy o współpracy z pracodawcą (załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacji stażu - do pobrania), zawartej  na okres od 1 września 2013  do 30 listopada 2013 roku (3 miesiące).

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 13-08-2013 14:26  Dodał:

Urząd Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Informacja w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 29-07-2013 14:32  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania - rozeznanie cenowe na wykonanie usługi pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sejny" zostały złożone oferty. Wynik postępowania oraz dodatkowa informacja w załączeniu (doc)

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 29-07-2013 14:27  Dodał:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta  Sejny. W załaczeniu: opis przedmiotu zamówienia oraz rozeznanie cenowe (doc)

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 19-07-2013 13:33  Dodał:

MOPS w Sejnach  zaprasza do złożenia oferty dot. organizacji 2 wyjazdów w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze srodków EFS. Zapytanie ofertowe w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 18-07-2013 14:40  Dodał:

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Droga do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach zaprasza do składania ofert w ramach poniższego zapytania ofertowego.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 12-04-2013 10:00  Dodał:

Urząd Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości - działek przy ul. Nowotki. Warunki w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 04-04-2013 11:05  Dodał:

Zapytania ofertowe dot. wyboru doradcy zawodowego, pszychologa oraz trenera w ramach projektu systemowego pn. „Droga do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 13-03-2013 13:43  Dodał:

Wynik naboru po przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego w MOPS Sejny w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 11-03-2013 09:33  Dodał:

Informacja o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sejnach w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  ..  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ..  12