Poniedziałek, 11 Grudnia 2017
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 12:28  Dodał: M. Palanis

Urząd Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 12:28  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych, podaje do publicznej wiadomości opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji  w sprawie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na rok 2018.

W załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 12:23  Dodał: M. Palanis

Urząd Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 11:36  Dodał: M. Palanis
Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” - adresowanego do uczniów klas 4 - 7 szkół podstawowych. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu

W tym roku akcja informacyjna koncentruje się wokół oszczędności surowców wtórnych, zwłaszcza metali obecnych w odpadach opakowaniowych, komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu.

 Organizatorem konkursu jest Fundacja Chlorofil z siedzibą w Warszawie. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 11:21  Dodał: K. Palewicz

Ogłoszenie o terminie i porządek obrad sesji Rady Miasta Sejny oraz terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sejny w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 14:46  Dodał: M. Palanis

Decyzją Wojewody Podlaskiego Miasto Sejny uzyskało środki finansowe na realizację zadań własnych polegających na wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej  w Szkole Podstawowej im. H im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach.

Środki na wyposażenie gabinetu to efekt wniosku złożonego przez miasto w związku z ustawą z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa zakłada taką poprawę poprzez zwiększenie w 2017 roku środków finansowych m.in. na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 12:40  Dodał: M. Palanis

Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski podpisał umowę z podlaskim Kuratorem Oświaty o udzielenie wsparcia finasowego w ramach Rządowego programu rozwijania  szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

W ramach programu Miasto Sejny  uzyskało środki finansowe w formie  dotacji celowej z budrżetu państwa w kwocie łącznej 14 000 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających  infrastrukturę Szkoły Podstawowej im. Mjr H. Dobrzyńskiego "Hubala" w Sejnach oraz kompetencje jej uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Miasto Sejny na realizację programu przeznaczy łącznie 3 500 zł.


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 10:39  Dodał: M. Klucznik
Nagrody w konkursie

W dniu 06.12.2017r.  w Urzędzie  Miasta Sejny odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu na plakat  „Odpowiedzialny sprzedawca -  „Tu się  NIE  sprzedaje alkoholu  < 18 lat” zorganizowanego przez Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach. Konkurs skierowany był do uczniów z terenu miasta Sejny, w przedziale wiekowym 14-19 lat.

Na konkurs wpłynęło 13 prac z 4 szkół. Biorąc pod uwagę estetykę pracy, pomysł, wykonanie i zgodność pracy z tematyką jury wyłoniło 3 laureatów:
I miejsce -  Rafał Godlewski - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach
II miejsce - Wiktoria Pachutko - Zespół Szkół z Litewskim Językiem Nauczania „Żiburys” w Sejnach
III miejsce - Bartoszowi  Żylwisowi - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dodatkowo  komisja wyróżniła 4 osoby:
Dominika Żydanowicz- ZSO w Sejnach
Kinga Czarniecka- ZSCKR w Sejnach
Gintas  Wojeciechowski – ZS z Litewskim |Językiem Nauczania „ Żiburys” w Sejnach
oraz Jowita Sokołowska - ZS z Litewskim |Językiem Nauczania „ Żiburys” w Sejnach

Laureaci otrzymali nagrody w postaci bonów  do realizacji na kwotę 300, 200 oraz 100 zł.
 Serdecznie gratulujemy!

MKRPA w Sejnach w  2018 r. chce zaprosić przedsiębiorców z terenu miasta Sejny do programu pn. „Odpowiedzialny sprzedawca -  „Tu się  NIE  sprzedaje alkoholu  <18 lat”  w myśl,  że na drodze młodego człowieka do alkoholu powinien  stać  sprzedawca, który swoją postawą uniemożliwi zdobycie alkoholu.

MKRPA prowadząc kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych  będzie prowadziła działania edukacyjne skierowane do sprzedawców alkoholu przypominające o zakazie podawania i sprzedawania alkoholu  osobom niepełnoletnim oraz o prawie do sprawdzenia wieku kupującego w przypadku wątpliwości a także o tym, że  sprzedaż alkoholu nieletniemu  jest przestępstwem. vOprócz działań edukacyjnych uczestnikom programu planuje się   przekazać  pakiet materiałów wizualnych (ulotki, broszury, naklejki oraz wydrukowane plakaty  laureatów konkursu).

Działania te mają na celu  zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich.
  
Przewodnicząca MKRPA w Sejnach
Wioletta Rapczyńska

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 08:19  Dodał: M. Palanis

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 08:15  Dodał: M. Palanis

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  ..  231