Sobota, 17 Marca 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 16-03-2018 14:17  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu obwieszczenie Nr 5/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości  zarządzenia  Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencje 2018 - 2013.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-03-2018 14:00  Dodał: K. Palewicz
Budujemy polsko-litewski obszar funkcjonalny.

Miasto Sejny  - jako lider podjętej inicjatywy – zostało przez zebranych samorządowców wyznaczone do pełnienia funkcji koordynatora współpracy samorządów z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Naszym odpowiednikiem po stronie litewskiej będzie samorząd Rejonu Łoździejskiego.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-03-2018 08:44  Dodał: K. Palewicz

Obwieszczenie w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 15-03-2018 12:17  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza jednostki organizacyjne Miasta Sejny do składania wniosków na realizacje w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 14-03-2018 12:36  Dodał: M. Klucznik

W załączeniu wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 12 lutego 2018 roku.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 14-03-2018 09:26  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach dotyczącą zmiany liczby i terminu dotyczącego naboru na funkcję  urzędnika wyborczego.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 13-03-2018 14:48  Dodał: K. Palewicz

Ogłoszenie o terminie i porządek obrad sesji Rady Miasta Sejny oraz termin posiedzeń Komisji Rady Miasta Sejny w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Przetargi
dodano: 13-03-2018 12:32  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny ogłasza ponownie przetarg na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny. Przedmiotem  zamówienia uzbrojenie terenu wyznaczonego na teren inwestycyjny przy ulicy Powstańców Sejneńskich w Sejnach poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, oświetlenia terenu oraz makroniwelację.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-03-2018 14:56  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-03-2018 13:33  Dodał: M. Klucznik

NABOgłoszenie o naborze wniosków nr III/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 1.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Przedsięwzięcie 1.1.3 Likwidujemy bariery z EFS

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-iii-efs-2018----typ-operacji-6---pal


strony: 1  2  3  4  5  ..  240