Sobota, 24 Marca 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Czwartkowe spotkania międzypokoleniowe Głosy Naszego Miasta       Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 23-03-2018 14:31  Dodał: M. Klucznik

W dniu 23 marca 2018 roku Miasto Sejny zmieniło specyfikację na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny oraz niektóre załączniki. Jednoczesnie wydłużono termin składania ofert do 30 marca 2018 roku.

Przedmiotem  zamówienia uzbrojenie terenu wyznaczonego na teren inwestycyjny przy ulicy Powstańców Sejneńskich w Sejnach poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, oświetlenia terenu oraz makroniwelację.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-03-2018 14:19  Dodał: M. Klucznik
Drugi projekt dofinansowany w ramach Programu Interreg

Miasto Sejny rozpoczyna realizację projektu nr LT-PL-2S-192 pn. „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy” w partnerstwie z Instytucją Publiczną  „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), Samorządem Miasta Kalvarija (Litwa) będącego Lider projektu. Na realizację projektu dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach Programu Współpracy V-A Interreg Litwa-Polska na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Drugiego naboru wniosków.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-03-2018 14:11  Dodał: M. Klucznik
Dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Miasto Sejny rozpoczyna realizację projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historie do dziś” w partnerstwie z Instytucją Publiczną  „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), będącego Lider projektu. Na realizację projektu dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach Programu Współpracy V-A Interreg Litwa-Polska 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Drugiego naboru wniosków.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-03-2018 13:33  Dodał: K. Palewicz
Usunięcie pomnika XXV-lecia PRL

Dnia 21 marca 2018, po niemalże 50 latach od powstania, zdemontowano pomnik „XXV-lecia PRL”. Popularna „Lilka” musiała zniknąć do końca miesiąca na mocy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. – Jest bezpieczna, a o jej losie zadecydują mieszkańcy – powiedział Burmistrz Sejn.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-03-2018 10:37  Dodał: K. Palewicz

Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach o wynikach naboru na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczuch dla osówb z zaburzeniami psychicznymi.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-03-2018 08:20  Dodał: K. Palewicz

Ogłoszenie o terminie i porządek obrad sesji Rady Miasta Sejny oraz terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sejny w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 21-03-2018 12:06  Dodał: K. Palewicz
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sejnach

Miasto Sejny otrzymało środki na wymianę oświetlenia na energooszczędne. 285 tysięcy złotych dofinansowania zostanie przeznaczonych m.in. na zakup 281 opraw typu LED czy modernizację systemu sterowania oświetleniem. Do końca roku będzie jaśniej, oszczędniej i z korzyścią dla środowiska.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 20-03-2018 10:49  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego w Urzędzie Miasta Sejny.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 20-03-2018 10:28  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach w roku 2018.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-03-2018 14:17  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu obwieszczenie Nr 5/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości  zarządzenia  Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencje 2018 - 2013.

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  ..  241