Sobota, 21 Lipca 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Czwartkowe spotkania międzypokoleniowe Głosy Naszego Miasta       Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 05-04-2018 09:09  Dodał: K. Palewicz

Informacja w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 04-04-2018 14:15  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego, określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach w roku 2018 w załączeniu

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-04-2018 14:48  Dodał: K. Palewicz

W związku z trwającym naborem wniosków nr III/EFS/2018 na działania  z zakresu typu projektu nr 6 - Programy aktywności lokalnej zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz jak najszerszego powielenia tej informacji poprzez zamieszczenie jej na posiadanych stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych itp.

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2018 (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.

Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-04-2018 09:11  Dodał: M. Klucznik

SPRAWOZDANIE z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny w roku 2017 w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-04-2018 09:09  Dodał: M. Klucznik

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w roku 2017 w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 29-03-2018 13:24  Dodał: K. Palewicz

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta Sejny.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 28-03-2018 14:15  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników zaproszenia do składania wniosków przez jednostki organizacyjne Miasta Sejny na realizacje w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-03-2018 13:31  Dodał: M. Klucznik
Konferencja Postaw na Rodzinę

Kampania "Postaw na rodzinę!" w Sejnach rozpoczęta!

W dniu 23 marca 2018 r. w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach odbyła się konferencja pn. „Postaw na rodzinę ”. Organizatorem konferencji była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.

Przybyli na konferencje goście, mogli wysłuchać interesujących i niezwykle istotnych, w kwestii funkcjonowania rodziny  wykładów. W tematykę profilaktyki rodzinnej tj.  o znaczeniu rodziny,  o istocie komunikacji między rodzicami a dziećmi, jak budować zaufanie w rodzinie, jak okazywać troskę i miłość dzieciom, jak motywować do zmian oraz o dużych i małych kryzysach w rodzinie i metodach wczesnej interwencji wprowadziły słuchaczy  Elżbieta  Powichrowska - terapeuta rodzinny, dyrektor ETAP-u Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku,  Katarzyna Kaszek - Idźkowska - terapeuta motywujący - terapeuta w ETAP-ie w Białymstoku oraz Katarzyna Makocka - Wojsiat - terapeuta, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy - terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  w Białymstoku.

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Policji, Kościoła, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy Szkół i pedagodzy, kuratorzy rodzinni  oraz przedstawiciele innych  instytucji, stowarzyszeń  i organizacji działających na terenie Miasta Sejny na rzecz poprawy  i wzmacniania kompetencji rodziców oraz  zacieśniania więzi  w rodzinie.

Kampania jest jednym z elementów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Sejny na rok 2018, której  głównym przesłaniem jest przekazywanie informacji o roli rodziny w profilaktyce uzależnień oraz promowanie odpowiedniego rodzicielstwa. Pozytywne wpływy wychowania w rodzinie są związane przede wszystkim z realizowanymi w rodzinie wartościami, wzajemną więzią uczuciową, pełnionymi rolami oraz wzorcami wzajemnego komunikowania się. Zdaniem psychologów i pedagogów nic nie chroni dzieci przed sięganiem po alkohol tak skutecznie jak właściwie funkcjonująca rodzina.
Przewodnicząca MKRPA w Sejnach
Wioletta Rapczyńska

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-03-2018 14:31  Dodał: M. Klucznik

W dniu 23 marca 2018 roku Miasto Sejny zmieniło specyfikację na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny oraz niektóre załączniki. Jednoczesnie wydłużono termin składania ofert do 30 marca 2018 roku.

Przedmiotem  zamówienia uzbrojenie terenu wyznaczonego na teren inwestycyjny przy ulicy Powstańców Sejneńskich w Sejnach poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, oświetlenia terenu oraz makroniwelację.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-03-2018 14:19  Dodał: M. Klucznik
Drugi projekt dofinansowany w ramach Programu Interreg

Miasto Sejny rozpoczyna realizację projektu nr LT-PL-2S-192 pn. „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy” w partnerstwie z Instytucją Publiczną  „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), Samorządem Miasta Kalvarija (Litwa) będącego Lider projektu. Na realizację projektu dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach Programu Współpracy V-A Interreg Litwa-Polska na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Drugiego naboru wniosków.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


strony: 1  ..  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ..  252