Poniedziałek, 23 Kwietnia 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Czwartkowe spotkania międzypokoleniowe Głosy Naszego Miasta       Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 03-07-2014 10:20  Dodał:
Wielkie Święto Przedszkola Miejskiego w Sejnach

Wiek XXI to wiek migracji młodych Polaków, braku więzi uczuciowych z krajem, w którym się mieszka, znikomej wiedzy na temat jego kultury i tradycji. Pęd  cywilizacji spowodował, że zapomniano o takich pojęciach, jak: patriotyzm, ojczyzna, integracja wspólnot.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 30-06-2014 09:42  Dodał:
Mecz charytarywny

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Sejneński Kub Sportowy „Pomorzanka" Burmistrz Miasta Sejny zapraszają na Mecz Charytatywny „Pomorzanka” Sejny – „Vęgoria” Węgorzewo, który odbędzie się 5 lipca 2014 r. (sobota o godz. 18.00 na Stadionie Miejskim w Sejnach. Plakat i treść zaproszenia w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-06-2014 14:32  Dodał:

Od 16 czerwca 2014r. rodziny mogą składać wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny. W załączeniu INFORMACJA i WNIOSEK.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-06-2014 14:28  Dodał:

W załączeniu zmiany MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO MIASTA SEJNY, oraz zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO MIASTA SEJNY.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-06-2014 09:18  Dodał:

W załączeniu Obwieszczenie Wojewody dotyczące zawiadomienia, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej N 653 na odcinku Suwałki- Sejny wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-06-2014 09:00  Dodał:

Obrady XXXVIII Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 24 czerwca 2014 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Sejny.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-06-2014 14:08  Dodał:
Mammograf w Sejnach

Mammografię można będzie wykonać 14 i 15 lipca w Sejnach przy Urzędzie Gminy, Świerczewskiego 1.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-06-2014 13:17  Dodał:
Baltic - Satelid 2014

W tym roku w festiwalu bierze udział 12 teatrów z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Polski. Tradycyjnie na festiwalu są pokazy pozakonkursowe oraz dyskoteki, wybory miss i mistera Baltic - Satelid, ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz
zabawa z Zespołem NIVA z Grodna na Białorusi. Każdy teatr otrzymał bilet
wstępu do Muzeum Sejneńskiego i Klasztoru Podominikańskiego w Sejnach. W Festiwalu bierze też udział teatr z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach (pozakonkursowym) w ramach integracji z osobami
niepełnosprawnymi.

Zapraszam na Festiwal i Pozdrawiam
Dariusz Tomczyk
Ośrodek Kultury w Sejnach

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 05-06-2014 10:07  Dodał:
Iwan Komarenko zaśpiewa na rzecz Roberta

W Urzędzie Miasta Sejny odbyło się spotkanie w sprawie koncertu charytatywnego zorganizowanego przez Ivana Komarenko na rzecz mieszkańca Sejn Roberta Jatkowskiego. Robert poruszając się na wózku inwalidzkim musi zakupić platformę przyschodową i od kilku miesięcy prowadzi akcję zbiórki środków finansowych na ten cel.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-06-2014 10:40  Dodał:

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w roku 2013 przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sprawozdanie w załączeniu.

[Czytaj dalej]


strony: 1  ..  115  116  117  118  119  120  121  122  123  ..  244