Piątek, 22 Czerwca 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Czwartkowe spotkania międzypokoleniowe Głosy Naszego Miasta       Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 01-03-2018 10:31  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach w sprawie naboru na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-02-2018 08:43  Dodał: M. Klucznik

W załączeniu przekazujemy harmonogram dyżurów specjalistów w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach
w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach.

Informujemy, że od miesiąca marca 2018 roku Punkt Konsultacyjny przeniesiony zostaje do pomieszczeń przy ulicy Wileńskiej 10 (piętro).

 

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 26-02-2018 14:59  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu ogłoszenie o konkursie na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego w Urzędzie Miasta Sejny.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 26-02-2018 12:55  Dodał: M. Klucznik

 W piątek 23 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyło się spotkanie mające na celu włączenie różnych instytucji w realizację programu profilaktycznego „Mam wybór ... wybieram rozsądek”, którego celem jest szeroko pojęta edukacja w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji wśród dzieci i młodzieży. 

W związku z tym, że realizacja założeń wymaga kompleksowego podejścia, do współpracy zaproszono instytucje działające profilaktycznie w tym zakresie, a mianowicie: Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach, służbę zdrowia, kuratorów, pedagogów, inspekcję sanitarną oraz miasto Sejny.

Efektem spotkania było ustalenie warunków współpracy i podpisanie Listu Intencyjnego. Podczas zorganizowanego spotkania ustalono warunki współpracy z poszczególnymi partnerami, którzy wyrazili gotowość wspierania działań i promocję programu w środowisku lokalnym.

Na zakończenie posiedzenia wszyscy jego uczestnicy podpisali List Intencyjny w sprawie akceptacji założeń i deklaracji współpracy przy realizacji programu. (źródło informacji  http://www.sejny.policja.gov.pl)

www.sejny.policja.gov.pl/p11/aktualnosci/50502,Mam-wybor-wybieram-rozsadek.html


Kategoria: Ogólne
dodano: 26-02-2018 10:29  Dodał: M. Klucznik

Informacja o zakończeniu naboru kandydatów do Zespołu do oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-02-2018 11:12  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników zaproszenia do składania wniosków przez jednostki organizacyjne Miasta Sejny na realizacje w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-02-2018 11:10  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-02-2018 09:06  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Przetargi
dodano: 22-02-2018 07:44  Dodał: K. Palewicz

Zamawiający unieważnił przetarg na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Przetargi
dodano: 20-02-2018 14:11  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny podaje wyniki otwarcia ofert, które miało miejsce 19 lutego 2018r.

[Czytaj dalej]


strony: 1  ..  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ..  250