Wtorek, 19 Czerwca 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Czwartkowe spotkania międzypokoleniowe Głosy Naszego Miasta       Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 06-02-2018 10:54  Dodał: M. Klucznik

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach ogłasza nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-02-2018 07:37  Dodał: M. Klucznik

W zalączeniu harmonogram pracy w Punkcie Konsultacyjnym finansowanym ze środków MKRPA na miesiąc luty 2018.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-02-2018 07:19  Dodał: M. Klucznik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach, w związku z obchodzonym w lutym - Światowym Dniem Walki z Rakiem chce zwrócić Państwa uwagę na to, jak ważna w zapobieganiu chorobom nowotworowym jest profilaktyka.

Wykonywanie badań profilaktycznych to najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie raka. Dzięki temu pacjenci mają szanse na wyleczenie. Skuteczne leczenie zależy przede wszystkim od tego, jak wcześnie uda się wykryć nowotwór złośliwy i rozpocząć leczenie. Dzisiaj głównym powodem dużej liczby chorych, którzy umierają na raka, jest zbyt późne wykrycie.

Dlatego apelujemy do Państwa o wykonywanie badań profilaktycznych. Nie lekceważmy nawet najbardziej subiektywnych objawów pogorszenia stanu zdrowia i konsultujmy to z lekarzem!

Więcej informacji na:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-programzwalczania-chorob-nowotworowych/


Kategoria: Ogólne
dodano: 05-02-2018 11:07  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2018.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 02-02-2018 13:41  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza osoby zainteresowane utworzeniem i pracą w spółdzielni socjalnej. Zainteresowane  osoby powinny posiadać przynajmniej jeden status, tj.:

1) osoby zakwalifikowanej do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2) osoby z niepełnosprawnością,

3) osoby bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności – w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

4) osoby uzależnione od alkoholu,

5) osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,

6) osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

7) osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) absolwenci CIS i KIS,

9) osoby do 30. roku życia lub po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Więcej informacji pod nr tel. 87 516 20 73

Osoba do kontaktu: Barbara Miszkiel


Kategoria: Ogólne
dodano: 02-02-2018 13:33  Dodał: M. Klucznik
Kawiarenka wspomnień

Miejska Rada Seniorów w Sejnach, Stowarzyszenie Origo i Archiwum Miejsko-Gminne zapraszają mieszkańców Sejn na "I Kawiarenkę wspomnień", zorganizowaną w w ramach projektu "Głosy naszego miasta".

Tłusty czwartek to już tradycyjnie czas spotkań i uciech. Zapraszamy więc wszystkich na spotkanie inaugurujące projekt "Głosy naszego miasta". Spotkajmy się, zakosztujmy w słodkim poczęstunku i podzielmy się wspomnieniami, ciesząc się wspólną rozmową. Spotkaniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu młodzieżowego zespołu "Retrospekcja" z Sejn.

Nasz międzypokoleniowy projekt "Głosy naszego miasta" wyrasta z chęci połączenia opowieścią młodego i starszego pokolenia mieszkańców Sejn, aby wspólnie wybudować pomost pod przyszłe działania w mieście i regionie.

Biletem wstępu niech będzie opowieść lub archiwalne zdjęcie z rodzinnego albumu!

Zapraszamy.

KIEDY:
8 lutego 2018, Godz.17.00
GDZIE:
Ośrodek Kultury w Sejnach

Projekt "Głosy naszego miasta" w ramach programu "Seniorzy w akcji" dofinansowany został przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Organizatorzy: Stowarzyszenie Origo, Archiwum Miejsko-Gminne
Współpraca: Ośrodek Kultury w Sejnach

www.origo.sejny.pl
www.archiwummiejskogminne.wordpress.com
www.e.org.pl

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 02-02-2018 11:35  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych dnia 2 stycznia 2018 r. roku, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmiot wybrano .

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 01-02-2018 13:30  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników zaproszenia do składania wniosków przez jednostki organizacyjne Miasta Sejny  na realizacje w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 01-02-2018 07:28  Dodał: M. Klucznik

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski należy składać w dniach 13 – 28 lutego 2018 w biurze Stowarzyszenia w Suwałkach – ul. Kościuszki 71.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 31-01-2018 12:42  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny informuje o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym o terminach składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sejny. Informacje zostały szczegółowo określone w  Zarządzeniu  nr 23/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/burmistrz-miasta-sejny/zarzadzenia-burmistrza-miasta-sejny/zarzdzenia_2018_rok/zarzadzenie-nr-232018-burmistrza-miasta-sejny-z-dnia-31-stycznia-2018-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20182019-do-p.html


strony: 1  ..  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ..  249