Sobota, 24 Marca 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Czwartkowe spotkania międzypokoleniowe Głosy Naszego Miasta       Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 10-11-2017 10:24  Dodał: M. Klucznik

Zmianie uległ Regulamin stypendialny, w związku z tym, wydłużony został termin składania wniosków stypendialnych.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-11-2017 11:50  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XLVII/265/17 Rady Miasta Sejny z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W załączeniu ogłoszenie, regulamin Komitetu Rewitalizacji oraz deklaracja.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-11-2017 09:57  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-11-2017 07:12  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Nie śledzik z kumplami – przygotuj wigilię z rodziną! – pomożemy Ci” w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-11-2017 12:01  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części  miasta Sejny w rejonie ulicy Powstańców Sejneńskich oraz Prognozy oddziaływania na Środowisko.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-11-2017 11:58  Dodał: K. Palewicz

W załączneniu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie
wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny oraz Prognozy
oddziaływania na Środowisko.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-11-2017 14:49  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-11-2017 14:39  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-11-2017 14:07  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Przetargi
dodano: 06-11-2017 13:22  Dodał: Sekretarz

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza przedsiębiorców budowlanych do złożenia ofert na remont dachu budynku Urzędu Miasta, położonego w Sejnach przy ul. Józefa Piłsudskiego 25.
Remont ma obejmować w szczególności wymianę pokrycia na panele z blachy płaskiej powlekanej oraz niezbędne roboty towarzyszące (folia, kontrłaty, instalacja odgromowa). Szczegółowy zakres robót jest  zawarty w projekcie budowlanym, którego kopia stanowi załącznik do ogłoszenia. Łączna powierzchnia połaci dachu wg projektu wynosi 590m².
Kody CPV: 45261210-9, 45261213-0, 45262690-4.
Budynek jest objęty ścisłą prawną ochroną konserwatorską. Wykonawca będzie musiał zapewnić kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz udokumentowane doświadczenie wymagane przepisami o ochronie zabytków.
Do obowiązków wykonawcy będzie należeć w szczególności uregulowanie formalności związanych z ewentualnym zajęciem pasów drogowych na czas robót zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
Wszystkie roboty muszą zostać zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2017r., zaś za przekroczenie terminu zamawiający będzie żądać kar umownych.
Oferty można w wersji papierowej złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, lub w wersji cyfrowej przekazać na adres  sejny@um.sejny.pl w terminie do 13 listopada 2017r. do godziny 12.00. Oferty powinny zawierać zryczałtowaną cenę wykonania całości robót objętych projektem oraz termin rękojmi.
W celu ustalenia najkorzystniejszej oferty zamawiający przypisze do ceny wagę 90%, zaś do terminu rękojmi 10%.
W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przetarg zostanie unieważniony.
W przypadku, gdy w podanym terminie nie wpłynie żadna prawidłowa oferta zamawiający zamierza rozpatrzyć oferty dostarczone po ww. terminie, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji.
W postępowaniu nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych.

[Czytaj dalej]


strony: 1  ..  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ..  241