Sobota, 24 Czerwca 2017
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 24-05-2017 13:20  Dodał: M. Klucznik

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - NABÓR nr II/EFRR/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko – Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania

CEL ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023; CEL szczegółowy: 1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023; PRZEDSIĘWZIĘCIE: 6 Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy.

Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skaliw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczególły pod adresem http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/mala-rewitalizacja

 


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-05-2017 10:24  Dodał: L. Koneszko

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że Akcja "Porządkujemy Miasto" z dnia 24 maja 2017 r. zostaje przesunięta na inny termin. O nowym terminie Akcji wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową Miasta Sejny. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-05-2017 08:51  Dodał: L. Koneszko

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Uchwały Nr XXXIX/183/17 Rady Miasta Sejny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum mających siedzibę na obszarze Miasta Sejny do nowego ustroju szkollnego oraz Załacznika Nr 3 do uchwały.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-05-2017 08:09  Dodał: M. Klucznik
Teraz porozmawiajmy o Sejnach

Zapraszamy do udziału w nadchodzących wydarzeniach zaplanowanych w ramach przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2016-2026.

Wasze pomysły, wiedza i doświadczenia, mają wpływ na jakość tego dokumentu.

W załączeniu terminy ostatnich zalanowanych spotkań w ramach realizacji projektu pn. „Przemyślmy Centrum na nowo. Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.


Kategoria: Ogólne
dodano: 19-05-2017 13:21  Dodał: L. Koneszko

Wykaz nieruchomości do sprzedży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-05-2017 09:47  Dodał: M. Klucznik

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na badaniu i rekomendacji sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. „Przemyślmy Centrum na nowo. Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-05-2017 08:36  Dodał: L. Koneszko

Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sejny w zakresie ralizacji budżetu Miasta Sejny za 2016 rok.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-05-2017 13:29  Dodał: L. Koneszko

Informacja za 2016 rok o osiągnietych przez miasto Sejny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku.

1. Osiągniety poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierownych do składowania w 2016 r.  - 0 (poziom wymagany - nie więcej niż 50%).

2. Osiągniety poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia nastepujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. - 33,29% (poziom wymagany - co najmniej 18%.


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-05-2017 13:24  Dodał: L. Koneszko

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Sejny za 2016 rok.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-05-2017 13:02  Dodał: L. Koneszko

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w dniach 15 maja 2017 r. - 04 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny, wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na wniosek zainteresowanego.


strony: 1  2  3  4  5  6  7  ..  214