Czwartek, 17 Sierpnia 2017
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 13-07-2017 10:59  Dodał: M. Klucznik

W związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Sejny zawiadamia wszystkich mieszkańców miasta Sejny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.: „Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Gminnego Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027".

Szczególy w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 13-07-2017 10:53  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny działając na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730, poz. 935), art. 6, ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), oraz uchwały nr XXXV/158/16 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r., zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027”.

Informacja w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 11-07-2017 14:31  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż od 26 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027”. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sejny.

Szczegoły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 10-07-2017 14:35  Dodał: K. Palewicz

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. obsługi rady w Urzędzie Miasta Sejny.

[Czytaj dalej]


dodano: 10-07-2017 10:03  Dodał: L. Koneszko

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w dniach 07 lipca 2017 r. - 27 lipca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny, wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, na wniosek zainteresowanego.


dodano: 07-07-2017 10:34  Dodał: L. Koneszko

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny Nr 75/2017 z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-07-2017 12:35  Dodał: L. Koneszko

"OCZAROWANIE  TAJEMNICĄ" Sejneńskie Spotkania z Nauką 2017.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 05-07-2017 10:38  Dodał: M. Klucznik

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny www.um.sejny.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny umieszczona została oferta realizacji zadania publicznego pn. „Oj wiosna Ty wiosna 2017 – XII Festiwal Kultury Tradycyjnej” zgłoszona przez Stowarzyszenie Krusznia, Krasnopol I, 16-503 Krasnopol.

[Czytaj dalej]


dodano: 04-07-2017 11:19  Dodał: L. Koneszko

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w dniach 4 lipca 2017 r. - 24 lipca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny , wywieszony będzie wykaz niruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na wniosek zainteresowanego.


dodano: 30-06-2017 13:40  Dodał: L. Koneszko

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w dniach 30 czerwca 2017 r. - 20 lipca 2017 r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny, wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na wniosek zainteresowanego.


strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  ..  219