Sobota, 24 Czerwca 2017
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 15-05-2017 14:58  Dodał: L. Koneszko
Akcja

Burmistrz Miasta Sejny informuje o zadrzewianiu miasta Sejny w 2017 roku i w latach 2017-2022.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 15-05-2017 14:56  Dodał: L. Koneszko
Ogłoszenie Burmistrza Miasta.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o rozszerzeniu akcji PORZĄDKUJEMY  SEJNY o młodzież z sejneńskich szkół gimnazjalnych.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 15-05-2017 14:10  Dodał: L. Koneszko

Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów Rady Miasta Sejny.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 15-05-2017 11:41  Dodał: M. Klucznik


Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie usługi polegającej na badaniu i rekomendacji sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. „Przemyślmy Centrum na nowo. Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-05-2017 11:31  Dodał: M. Klucznik

Wyniki otwartego konkursu ofert głoszonego dnia 19 kwietnia 2017 roku, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-05-2017 09:31  Dodał: L. Koneszko

Uchwała Kolegium Regionalejn Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie rozpatrzenia w trybie nadzorczym Uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXXIX/185/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-05-2017 09:21  Dodał: L. Koneszko

Urząd Miasta Sejny podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-05-2017 12:09  Dodał: M. Klucznik

Ogłaszenie wyników konkursu ofert ogłoszonego dnia 10 kwietnia 2017 roku, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-05-2017 11:35  Dodał: L. Koneszko

 Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do udziału w społecznym porządkowaniu placu św. Agaty w dniu 24 maja 2017 roku od godziny 15:30 do 17:30. Wszystkim wolontariuszom Miasto Sejny zapewni rękawice i ciepłą herbatę. Miasto Sejny odzyskało własność terenu przylegającego do kaplicy św. Agaty i może poprawić zagospodarowanie jednego z najważniejszych miejskich placów. Dzięki zaangażowaniu obywateli miasta na pewno uda się to zrobić dużo szybciej.


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-05-2017 11:29  Dodał: L. Koneszko

Ogłoszenie Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i ankieta w sprawie nadania nazwy statuetce, którą będą uhonorowane osoby i instytucje działające na rzecz Seniorów.

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  ..  214