Niedziela, 21 Stycznia 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 12-12-2017 08:55  Dodał: M. Klucznik

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-12-2017 08:26  Dodał: M. Klucznik
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie to rozwiązanie, którego powstało jako wynik realizacji projektu o tej samej nazwie. Postawionym celem był rozwój i poprawa dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do publicznej służby zdrowia, a w szczególności usprawnienie kontaktu pacjenta z podmiotem leczniczym w zakresie pozyskiwania informacji o oferowanych usługach, rejestracja do lekarza bez konieczności wychodzenia z domu, uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej z poziomu własnego komputera czy też możliwość jej sprawnego przekazywania pomiędzy podmiotami, w których leczy się pacjent.

W wyniku prowadzonych prac utworzony został więc system, który wspomniane powyżej usługi integruje na Portalu Pacjenta dostępnym pod adresem: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl

System oferuje obecnie:

- bezpośrednio po założeniu konta:
możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w szpitalach województwa podlaskiego,
wygodny wybór terminów wizyt oraz zarządzanie nimi,
możliwość wyszukania lekarza,

- po aktywacji konta i wyrażeniu w podmiotach leczniczych, zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny:
dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet,
uzupełnianie dokumentacji medycznej o prywatne wyniki badań itp.,
możliwość wygodnego wydruku posiadanej na koncie dokumentacji medycznej,
możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi,

- stały dostęp do:
aktualności, nowości, programów profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego i nie tylko,
danych kontaktowych większości szpitali z terenu województwa.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 11-12-2017 12:44  Dodał: M. Palanis
ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI

Instytut Pamięci Narodowej zachęca do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w ten sam sposób: zapalmy światła wolności w oknach naszych domów w środowy wieczór 13 grudnia, godz.19.30 - w tym samym dniu, w którym 36 lat temu komunistyczna dyktatura usiłowała odebrać polakom nadzieję.

[Czytaj dalej]


dodano: 07-12-2017 12:28  Dodał: M. Palanis

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 12:28  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych, podaje do publicznej wiadomości opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji  w sprawie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na rok 2018.

W załączeniu.

[Czytaj dalej]


dodano: 07-12-2017 12:23  Dodał: M. Palanis

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 11:36  Dodał: M. Palanis
Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” - adresowanego do uczniów klas 4 - 7 szkół podstawowych. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu

W tym roku akcja informacyjna koncentruje się wokół oszczędności surowców wtórnych, zwłaszcza metali obecnych w odpadach opakowaniowych, komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu.

 Organizatorem konkursu jest Fundacja Chlorofil z siedzibą w Warszawie. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2017 11:21  Dodał: K. Palewicz

Ogłoszenie o terminie i porządek obrad sesji Rady Miasta Sejny oraz terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sejny w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 14:46  Dodał: M. Palanis

Decyzją Wojewody Podlaskiego Miasto Sejny uzyskało środki finansowe na realizację zadań własnych polegających na wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej  w Szkole Podstawowej im. H im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach.

Środki na wyposażenie gabinetu to efekt wniosku złożonego przez miasto w związku z ustawą z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa zakłada taką poprawę poprzez zwiększenie w 2017 roku środków finansowych m.in. na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 12:40  Dodał: M. Palanis

Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski podpisał umowę z podlaskim Kuratorem Oświaty o udzielenie wsparcia finasowego w ramach Rządowego programu rozwijania  szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

W ramach programu Miasto Sejny  uzyskało środki finansowe w formie  dotacji celowej z budrżetu państwa w kwocie łącznej 14 000 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających  infrastrukturę Szkoły Podstawowej im. Mjr H. Dobrzyńskiego "Hubala" w Sejnach oraz kompetencje jej uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Miasto Sejny na realizację programu przeznaczy łącznie 3 500 zł.


strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  ..  234