Niedziela, 21 Stycznia 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2017 10:39  Dodał: M. Klucznik
Nagrody w konkursie

W dniu 06.12.2017r.  w Urzędzie  Miasta Sejny odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu na plakat  „Odpowiedzialny sprzedawca -  „Tu się  NIE  sprzedaje alkoholu  < 18 lat” zorganizowanego przez Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach. Konkurs skierowany był do uczniów z terenu miasta Sejny, w przedziale wiekowym 14-19 lat.

Na konkurs wpłynęło 13 prac z 4 szkół. Biorąc pod uwagę estetykę pracy, pomysł, wykonanie i zgodność pracy z tematyką jury wyłoniło 3 laureatów:
I miejsce -  Rafał Godlewski - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach
II miejsce - Wiktoria Pachutko - Zespół Szkół z Litewskim Językiem Nauczania „Żiburys” w Sejnach
III miejsce - Bartoszowi  Żylwisowi - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dodatkowo  komisja wyróżniła 4 osoby:
Dominika Żydanowicz- ZSO w Sejnach
Kinga Czarniecka- ZSCKR w Sejnach
Gintas  Wojeciechowski – ZS z Litewskim |Językiem Nauczania „ Żiburys” w Sejnach
oraz Jowita Sokołowska - ZS z Litewskim |Językiem Nauczania „ Żiburys” w Sejnach

Laureaci otrzymali nagrody w postaci bonów  do realizacji na kwotę 300, 200 oraz 100 zł.
 Serdecznie gratulujemy!

MKRPA w Sejnach w  2018 r. chce zaprosić przedsiębiorców z terenu miasta Sejny do programu pn. „Odpowiedzialny sprzedawca -  „Tu się  NIE  sprzedaje alkoholu  <18 lat”  w myśl,  że na drodze młodego człowieka do alkoholu powinien  stać  sprzedawca, który swoją postawą uniemożliwi zdobycie alkoholu.

MKRPA prowadząc kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych  będzie prowadziła działania edukacyjne skierowane do sprzedawców alkoholu przypominające o zakazie podawania i sprzedawania alkoholu  osobom niepełnoletnim oraz o prawie do sprawdzenia wieku kupującego w przypadku wątpliwości a także o tym, że  sprzedaż alkoholu nieletniemu  jest przestępstwem. vOprócz działań edukacyjnych uczestnikom programu planuje się   przekazać  pakiet materiałów wizualnych (ulotki, broszury, naklejki oraz wydrukowane plakaty  laureatów konkursu).

Działania te mają na celu  zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich.
  
Przewodnicząca MKRPA w Sejnach
Wioletta Rapczyńska

[Czytaj dalej]


dodano: 06-12-2017 08:19  Dodał: M. Palanis

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


dodano: 06-12-2017 08:15  Dodał: M. Palanis

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


dodano: 06-12-2017 07:51  Dodał: M. Palanis
Wyniki naboru na stanowisko Kierownika MOPS w Sejnach

Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.


Kategoria: Przetargi
dodano: 05-12-2017 14:45  Dodał: M. Palanis

Miasto Sejny ogłasza przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dokonanie wymiany lamp oświetlenia ulicznego na obszarze wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 618484-N-2017

[Czytaj dalej]


dodano: 05-12-2017 09:20  Dodał: M. Palanis

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Przetargi
dodano: 04-12-2017 14:52  Dodał: M. Palanis

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego na Placu Dominikańskim w Sejnach

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 04-12-2017 10:43  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony kultury i dziedzictwa narodowego pn. „W przeddzień Wigilii setnej rocznicy odzyskania niepodległości – zajęcia z dziećmi i młodzieżą z Sejn”

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 01-12-2017 13:54  Dodał: M. Palanis

Informacja dotycząca  kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)"

Więcej: mamczasrozmawiac.aids.gov.pl/

 

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 01-12-2017 12:00  Dodał: M. Klucznik

Informujemy, iż dnia 30 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta Sejny powołał Komitet Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027 w składzie:

1. Błuszko Małgorzata,

2. Czakis Zdzisław Tadeusz,

3. Czarniewska Wanda Jadwiga,

4. Grzybowski Ryszard,

5. Klucznik Marta,

6. Klucznik Robert, 

7. Kołba Tomasz Rafał,

8. Koneszko Lech,

9. Milewska Eugenia,

10. Nazaruk Jerzy Andrzej,

11. Radziwiłko Grażyna Jadwiga,

12. Sławiński Rafał,

13. Sojko Bogusław,

14.Szkarnulis Paweł Ignacy.

Zgodnie z zapisami §4 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Burmistrz Miasta Sejny zwołuje pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji na dzień 15 grudnia br. o godz.15:00 w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, pokój nr 17.

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ..  234