Czwartek, 26 Kwietnia 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Czwartkowe spotkania międzypokoleniowe Głosy Naszego Miasta       Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 27-03-2018 13:31  Dodał: M. Klucznik
Konferencja Postaw na Rodzinę

Kampania "Postaw na rodzinę!" w Sejnach rozpoczęta!

W dniu 23 marca 2018 r. w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach odbyła się konferencja pn. „Postaw na rodzinę ”. Organizatorem konferencji była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.

Przybyli na konferencje goście, mogli wysłuchać interesujących i niezwykle istotnych, w kwestii funkcjonowania rodziny  wykładów. W tematykę profilaktyki rodzinnej tj.  o znaczeniu rodziny,  o istocie komunikacji między rodzicami a dziećmi, jak budować zaufanie w rodzinie, jak okazywać troskę i miłość dzieciom, jak motywować do zmian oraz o dużych i małych kryzysach w rodzinie i metodach wczesnej interwencji wprowadziły słuchaczy  Elżbieta  Powichrowska - terapeuta rodzinny, dyrektor ETAP-u Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku,  Katarzyna Kaszek - Idźkowska - terapeuta motywujący - terapeuta w ETAP-ie w Białymstoku oraz Katarzyna Makocka - Wojsiat - terapeuta, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy - terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  w Białymstoku.

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Policji, Kościoła, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy Szkół i pedagodzy, kuratorzy rodzinni  oraz przedstawiciele innych  instytucji, stowarzyszeń  i organizacji działających na terenie Miasta Sejny na rzecz poprawy  i wzmacniania kompetencji rodziców oraz  zacieśniania więzi  w rodzinie.

Kampania jest jednym z elementów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Sejny na rok 2018, której  głównym przesłaniem jest przekazywanie informacji o roli rodziny w profilaktyce uzależnień oraz promowanie odpowiedniego rodzicielstwa. Pozytywne wpływy wychowania w rodzinie są związane przede wszystkim z realizowanymi w rodzinie wartościami, wzajemną więzią uczuciową, pełnionymi rolami oraz wzorcami wzajemnego komunikowania się. Zdaniem psychologów i pedagogów nic nie chroni dzieci przed sięganiem po alkohol tak skutecznie jak właściwie funkcjonująca rodzina.
Przewodnicząca MKRPA w Sejnach
Wioletta Rapczyńska

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-03-2018 14:31  Dodał: M. Klucznik

W dniu 23 marca 2018 roku Miasto Sejny zmieniło specyfikację na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny oraz niektóre załączniki. Jednoczesnie wydłużono termin składania ofert do 30 marca 2018 roku.

Przedmiotem  zamówienia uzbrojenie terenu wyznaczonego na teren inwestycyjny przy ulicy Powstańców Sejneńskich w Sejnach poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, oświetlenia terenu oraz makroniwelację.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-03-2018 14:19  Dodał: M. Klucznik
Drugi projekt dofinansowany w ramach Programu Interreg

Miasto Sejny rozpoczyna realizację projektu nr LT-PL-2S-192 pn. „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy” w partnerstwie z Instytucją Publiczną  „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), Samorządem Miasta Kalvarija (Litwa) będącego Lider projektu. Na realizację projektu dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach Programu Współpracy V-A Interreg Litwa-Polska na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Drugiego naboru wniosków.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-03-2018 14:11  Dodał: M. Klucznik
Dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Miasto Sejny rozpoczyna realizację projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historie do dziś” w partnerstwie z Instytucją Publiczną  „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), będącego Lider projektu. Na realizację projektu dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach Programu Współpracy V-A Interreg Litwa-Polska 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Drugiego naboru wniosków.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-03-2018 13:33  Dodał: K. Palewicz
Usunięcie pomnika XXV-lecia PRL

Dnia 21 marca 2018, po niemalże 50 latach od powstania, zdemontowano pomnik „XXV-lecia PRL”. Popularna „Lilka” musiała zniknąć do końca miesiąca na mocy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. – Jest bezpieczna, a o jej losie zadecydują mieszkańcy – powiedział Burmistrz Sejn.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-03-2018 10:37  Dodał: K. Palewicz

Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach o wynikach naboru na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczuch dla osówb z zaburzeniami psychicznymi.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-03-2018 08:20  Dodał: K. Palewicz

Ogłoszenie o terminie i porządek obrad sesji Rady Miasta Sejny oraz terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sejny w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 21-03-2018 12:06  Dodał: K. Palewicz
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sejnach

Miasto Sejny otrzymało środki na wymianę oświetlenia na energooszczędne. 285 tysięcy złotych dofinansowania zostanie przeznaczonych m.in. na zakup 281 opraw typu LED czy modernizację systemu sterowania oświetleniem. Do końca roku będzie jaśniej, oszczędniej i z korzyścią dla środowiska.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 20-03-2018 10:49  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego w Urzędzie Miasta Sejny.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 20-03-2018 10:28  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach w roku 2018.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ..  245