Piątek, 23 Lutego 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sejnach. 4 marca 2018      Zapisy na Bieg Tropem Wilczym
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 19-12-2017 14:16  Dodał:

Zamawiający ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr
GM.7004.2.2017 prowadzonym pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Miasta Sejny”.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 19-12-2017 13:31  Dodał:
Wigilia miejska

W dniu 23 grudnia 2017 r. (sobota), godz 15.00 zapraszamy wszsytkich mieszkańców do Klasztoru Podominikańskiego na wigilię miejską, aby w miłej świąteczej atmoswerze złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem.


Kategoria: Ogólne
dodano: 18-12-2017 14:37  Dodał: M. Klucznik
Szkolenie - Dialog motywujący

W dniu 16.12.2017r w siedzibie MKRPA  w Sejnach odbyło się 8 godzinne szkolenie nt. „Dialog motywujący jako metoda motywowania do zmiany” dla członków Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach, pedagogów i psychologów szkolnych z terenu miasta Sejny oraz pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sejnach, Ponadto w  szkoleniu wzięli udział  przedstawiciele Sejneńskiego Towarzystwa Oświatowo-Społecznego  oraz dyrektor Ośrodka |Kultury w Sejnach.

Całe szkolenie opierało się na pracy warsztatowej, której celami było zapoznanie się z zasadami i podstawowymi metodami Dialogu Motywującego oraz praca nad własną motywacją poprzez doświadczenie na sobie samym tego, co przeżywa klient, pacjent, uczeń w trakcie Dialogu Motywującego. Była to też okazja do omówienia swojej własnej pracy, weryfikacji swoich działań, przekonań na temat trudności w komunikacji i udzieleniu profesjonalnej pomocy.

Szkolenie spotkało się z dużym uznaniem uczestników, którzy na zakończenie wyrazili ogromne zadowolenie, jeśli chodzi o przydatność przedstawionego materiału. 

Szkolenie poprowadziła p. Katarzyna  Kaszek – Idźkowska-specjalista terapii uzależnień.

Przypomnijmy:
Dialog motywujący to sposób kontaktu z drugim człowiekiem, który sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest motywowanie do zmiany.
Twórcami Dialogu Motywującego  są profesorowie psychiatrii i psychologii W. R. Miller  i S. Rollnick . Dialog Motywujący (DM) to oparty na współpracy styl komunikowania się z klientem, zorientowany na zwiększenie jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia pożądanej przez klienta zmiany i osiągnięcie zamierzonego celu. Specjalista stosujący DM w swojej pracy pomaga osobie z problemem osiągnąć swój cel poprzez wydobywanie i odkrywanie jej własnych możliwości i argumentów przemawiających za zmianą, w atmosferze szacunku, akceptacji i zrozumienia.

DM wykorzystywany jest w obszarze różnego rodzaju uzależnień ,w opiece zdrowotnej, pomocy społecznej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji, resocjalizacji i służbie penitencjarnej.

Zadanie zrealizowano w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Przewodnicząca MKRPA w Sejnach - Wioletta Rapczyńska


Kategoria: Przetargi
dodano: 18-12-2017 14:15  Dodał:
Modernizacja oświetlenia ulicznego -teren Miasta Sejny

Miasto Sejny podaje wyniki otwarcia ofert, które miało miejsce 18 grudnia 2017r.

[Czytaj dalej]


dodano: 14-12-2017 14:23  Dodał:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 14-12-2017 13:41  Dodał: M. Klucznik
Konkurs Wiedzy o HIV/AIDSHIV i AIDS

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sejnach we współpracy z Urzędem Miasta Sejny, w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w dniu 13.12.2017r. przeprowadziła dwuetapowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pn. „Czy warto o tym rozmawiać".

Konkurs dofinansowany był ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach w roku 2017 .

Szczególy i wyniki w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 14-12-2017 13:11  Dodał:
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Oferty należy składać do 4 stycznia 2018 r. w Wydziale Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego (obowiązuje data stempla pocztowego).

W roku 2018 na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego poprzez dofinansowanie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/oparcie-spolecznej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

 


Kategoria: Ogólne
dodano: 14-12-2017 09:38  Dodał:
XVIII edycja konkursu

Centrum doradztwa Rolnczego w Brwinowie wzorem lat ubiegłych zaprasza do współpracy przy prowadzeniu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miesjca pracy na obszarach wiejskich.

[Czytaj dalej]


dodano: 13-12-2017 12:11  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Przetargi
dodano: 13-12-2017 10:41  Dodał:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Sejny informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę i montaż zewnętrznego monitoringu na Placu Dominikańskim w Sejnach"

[Czytaj dalej]


strony: 1  ..  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ..  238