Środa, 19 Wrzesnia 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Czwartkowe spotkania międzypokoleniowe Głosy Naszego Miasta       Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 28-06-2018 14:23  Dodał: K. Palewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje, iż Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił postępowanie z udziałem społeczeństwa dotyczące aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje będą trwały w dniach od 21 czerwca 2018 roku do 16 lipca 2018 roku.

Szczegóły w załaczeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 28-06-2018 14:10  Dodał: K. Palewicz

17 lipca 2018 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 28-06-2018 12:17  Dodał:
Festiwal Kultur Przygranicza Polsko - Litewskiego

Zapraszamy wszystkich do udziału w Festiwalu Kultur Przygranicza Polsko - Litewskiego w dniach 27-28 lipca 2018 roku w Sejnach  o realizowany w ramach projektu nr LT-PL-2S-192 pn. „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy” („Commemoration of Lithuania and Poland neighbourhood in occasion of Lithuania’s statehood century”) w partnerstwie z Administracją Samorządu Kalwarii oraz Instytucją publiczna „Sveikatinguno idėjos” Mariampol, Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Planowane rozpoczęcie Festiwalu to 27.07.2018 r. o godz. 17.00. Zakończenie planujemy na dzień 28.07.2018 r. w godzinach 12.00 – 22.00. Planowany program festiwalu w załaczeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-06-2018 12:06  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży,  podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sejny oraz wprowadzania ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310), na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustawa, nakłada na rady gmin również obowiązek uchwalenia uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Spotkanie odbędzie się 03 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miasta Sejny w Sali Rady Miasta Sejny.

Projekt uchwały w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-06-2018 12:01  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu informacja o wynikach rozeznania cenowego.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-06-2018 08:08  Dodał:

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw  w ramach zadania pn. „Zmodernizowanie placu zabaw znajdującego się przy blokach wielorodzinnych na ulicy Wojska Polskiego”.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 25-06-2018 11:03  Dodał: K. Palewicz
III Powiatowej Spartakiady Seniorów

Szczegóły na plakacie.


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-06-2018 14:48  Dodał: K. Palewicz

W związku z zaplanowanym w terminie od 26 – 28 czerwca 2018 r. układaniem nawierzchni bitumicznej na remontowanej  ul. Parkowej w Sejnach, przystanki kursów autobusowych tymczasowo ulokowane zostaną na Placu Dominikańskim w Sejnach.


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-06-2018 08:20  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-06-2018 08:10  Dodał: K. Palewicz

Ogłoszenie o terminie i porządek obrad sesji Rady Miasta Sejny oraz terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sejny w załączeniu.

[Czytaj dalej]


strony: 1  ..  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ..  257