Poniedziałek, 23 Października 2017
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Wojska Obrony Terytorialnej - REKRUTACJA
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 26-03-2015 14:33  Dodał:

W załączeniu Uchwała Nr VII/27/15 Rady Miasta Sejny z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 26-03-2015 14:22  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny w załaczeniu przedstawia informację PKS Suwałki o możliwości uruchomienia nowego kursu PKS na trasie Augustów - Sejny.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

 

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 24-03-2015 10:22  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ponownie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze, np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, związki emerytów, a także organizacje pozarządowe nie zrzeszające osób starszych, ale działające na rzecz seniorów, np. różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną oraz wszystkie osoby starsze zamieszkujące daną gminę na kolejne otwarte spotkanie konsultacyjne.

Celem spotkania bedzie praca nad statutem Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach.

Termin kolejnego spotkania 30 marca 2015r. o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Miasta sejny, pokój nr 17.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski


Kategoria: Ogólne
dodano: 24-03-2015 10:19  Dodał:

W zalączeniu Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sejnach w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sejny.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Romuald Jakubowski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-03-2015 08:07  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny zamieszcza do publicznego wglądu:

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sejny oraz Prognozę Oddziaływania na Środowisko.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-03-2015 10:53  Dodał:

W załaczeniu pismo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach informujące o publicznej zbiórce pieniężnej w ramach ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Kilometry Dobra".

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-03-2015 10:48  Dodał:

W załaczeniu:

a) pismo (prośba) IPN w Białymstoku w sprawie prowadzenia prac związanych z miejscami pochówków Ofiar reżimów totalitarnych;

b) lista osób starconych na mocy wyroku śmierci w województwie białostockim w latach 1944-1956 oraz lista ośób zmarłych w więzieniu w Białymstoku w latach 1944-1956.

 

 

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-03-2015 07:44  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na spotkanie do Ośrodka Kultury w Sejnach w dniu 18 marca 20415r. o godz. 18.00 z Prezesem Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonimocznej Panem Robertem Żylińskim.

Burmistrz Miasta Sejny

(-) Arkadiusz Adam Nowalski

 


Kategoria: Ogólne
dodano: 11-03-2015 10:49  Dodał:

W załaczeniu Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Burmistrz Miasta Sejny

(-) Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 11-03-2015 10:46  Dodał:

W załaczeniu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 marca 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sejny oraz prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Burmistrz Miasta Sejny

(-) Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


strony: 1  ..  85  86  87  88  89  90  91  92  93  ..  225