Piątek, 22 Czerwca 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 16-05-2017 13:29  Dodał:

Informacja za 2016 rok o osiągnietych przez miasto Sejny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku.

1. Osiągniety poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierownych do składowania w 2016 r.  - 0 (poziom wymagany - nie więcej niż 50%).

2. Osiągniety poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia nastepujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. - 33,29% (poziom wymagany - co najmniej 18%.