Niedziela, 16 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 18-12-2017 14:37  Dodał:
Szkolenie - Dialog motywujący

W dniu 16.12.2017r w siedzibie MKRPA  w Sejnach odbyło się 8 godzinne szkolenie nt. „Dialog motywujący jako metoda motywowania do zmiany” dla członków Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach, pedagogów i psychologów szkolnych z terenu miasta Sejny oraz pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sejnach, Ponadto w  szkoleniu wzięli udział  przedstawiciele Sejneńskiego Towarzystwa Oświatowo-Społecznego  oraz dyrektor Ośrodka |Kultury w Sejnach.

Całe szkolenie opierało się na pracy warsztatowej, której celami było zapoznanie się z zasadami i podstawowymi metodami Dialogu Motywującego oraz praca nad własną motywacją poprzez doświadczenie na sobie samym tego, co przeżywa klient, pacjent, uczeń w trakcie Dialogu Motywującego. Była to też okazja do omówienia swojej własnej pracy, weryfikacji swoich działań, przekonań na temat trudności w komunikacji i udzieleniu profesjonalnej pomocy.

Szkolenie spotkało się z dużym uznaniem uczestników, którzy na zakończenie wyrazili ogromne zadowolenie, jeśli chodzi o przydatność przedstawionego materiału. 

Szkolenie poprowadziła p. Katarzyna  Kaszek – Idźkowska-specjalista terapii uzależnień.

Przypomnijmy:
Dialog motywujący to sposób kontaktu z drugim człowiekiem, który sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest motywowanie do zmiany.
Twórcami Dialogu Motywującego  są profesorowie psychiatrii i psychologii W. R. Miller  i S. Rollnick . Dialog Motywujący (DM) to oparty na współpracy styl komunikowania się z klientem, zorientowany na zwiększenie jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia pożądanej przez klienta zmiany i osiągnięcie zamierzonego celu. Specjalista stosujący DM w swojej pracy pomaga osobie z problemem osiągnąć swój cel poprzez wydobywanie i odkrywanie jej własnych możliwości i argumentów przemawiających za zmianą, w atmosferze szacunku, akceptacji i zrozumienia.

DM wykorzystywany jest w obszarze różnego rodzaju uzależnień ,w opiece zdrowotnej, pomocy społecznej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji, resocjalizacji i służbie penitencjarnej.

Zadanie zrealizowano w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Przewodnicząca MKRPA w Sejnach - Wioletta Rapczyńska