Sobota, 15 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 17-01-2018 08:23  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza na nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Miasta Sejny oraz pracowników tych punktów pn.:  „Prawa i obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku oraz zasady funkcjonowania placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2018 roku w godzinach 9.00 – 10.30, w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25 w pokoju nr 17

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi oraz osób prowadzących bezpośrednią sprzedaż alkoholu (sprzedawcy).

Każdy uczestnik spotkania otrzyma kompendium wiedzy, materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców, oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisariatu Policji w Sejnach, pracownik zajmujący się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. pod numerem telefonu 87 516 20 59 w godz. od 7.00 do 15.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty pokrywa Miasto Sejny w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2018.


Załączone pliki:

Opis Typ Rozmiar
zaproszenie pdf 214.79 KB