Sobota, 15 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 29-01-2018 07:02  Dodał:
Informacja o zakończonym szkoleniu dla przedsiębiorców

W dniu 25 stycznia  2018r  w godz. 9: 00-10:30  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sejny odbyło się  nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Miasta Sejny oraz pracowników tych punktów pn.: „Prawa i obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku oraz zasady funkcjonowania placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Z zaproszenia Burmistrza Miasta Sejny na szkolenie skorzystało 17 przedsiębiorców. Podczas spotkania, prowadzący  szkolenie p. Marek Mudant - certyfikowany specjalista (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) uświadomił wszystkim zebranym, jakie konsekwencje mogą spotkać przedsiębiorcę w przypadku łamania praw dotyczących sprzedaży alkoholu. Przedstawił konkretne przykłady oraz praktyczne porady. Mówiono o mechanizmach psychologicznych, leżących u podstaw przepisów regulujących sprzedaż alkoholu. Przeprowadzono także krótką naukę asertywnej odmowy. Spotkanie obejmowało omówienie najważniejszych faktów związanych z procesem uzależnienia, skalę zjawiska w Polsce oraz zagrożenia związane z konsumpcją alkoholu. Szkolący zwracał szczególną uwagę na przestrzeganie przez sprzedawców zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

Spotkanie miało na celu uświadomienie konsekwencji prawych, moralnych i społecznych wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.

Na zakończenie szkolenia  MKRPA w Sejnach  zaprosiła  obecnych przedsiębiorców z terenu miasta Sejny do programu pn. „ Odpowiedzialny sprzedawca -  „Tu się  NIE  sprzedaje alkoholu <18 lat” w myśl,  że na drodze młodego człowieka do alkoholu powinien  stać  sprzedawca, który swoją postawą uniemożliwi zdobycie alkoholu.

Przedsiębiorcy, którzy dołączają do programu zobowiążą  się tym samym do rzetelnej kontroli dokumentów tożsamości młodzieży i niesprzedawania alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Uczestnikom programu   przekazano  pakiet materiałów wizualnych. (ulotki, zawieszki, oraz plakaty wykonane przez sejneńską młodzież)


Załączone zdjęcia:

zdjęcia zdjęcia