Sobota, 15 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 02-02-2018 13:41  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza osoby zainteresowane utworzeniem i pracą w spółdzielni socjalnej. Zainteresowane  osoby powinny posiadać przynajmniej jeden status, tj.:

1) osoby zakwalifikowanej do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2) osoby z niepełnosprawnością,

3) osoby bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności – w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

4) osoby uzależnione od alkoholu,

5) osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,

6) osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

7) osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) absolwenci CIS i KIS,

9) osoby do 30. roku życia lub po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Więcej informacji pod nr tel. 87 516 20 73

Osoba do kontaktu: Barbara Miszkiel