Sobota, 15 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 26-02-2018 12:55  Dodał:

 W piątek 23 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyło się spotkanie mające na celu włączenie różnych instytucji w realizację programu profilaktycznego „Mam wybór ... wybieram rozsądek”, którego celem jest szeroko pojęta edukacja w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji wśród dzieci i młodzieży. 

W związku z tym, że realizacja założeń wymaga kompleksowego podejścia, do współpracy zaproszono instytucje działające profilaktycznie w tym zakresie, a mianowicie: Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach, służbę zdrowia, kuratorów, pedagogów, inspekcję sanitarną oraz miasto Sejny.

Efektem spotkania było ustalenie warunków współpracy i podpisanie Listu Intencyjnego. Podczas zorganizowanego spotkania ustalono warunki współpracy z poszczególnymi partnerami, którzy wyrazili gotowość wspierania działań i promocję programu w środowisku lokalnym.

Na zakończenie posiedzenia wszyscy jego uczestnicy podpisali List Intencyjny w sprawie akceptacji założeń i deklaracji współpracy przy realizacji programu. (źródło informacji  http://www.sejny.policja.gov.pl)

www.sejny.policja.gov.pl/p11/aktualnosci/50502,Mam-wybor-wybieram-rozsadek.html