Sobota, 15 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 16-03-2018 14:00  Dodał: K. Palewicz
Budujemy polsko-litewski obszar funkcjonalny.

Miasto Sejny  - jako lider podjętej inicjatywy – zostało przez zebranych samorządowców wyznaczone do pełnienia funkcji koordynatora współpracy samorządów z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Naszym odpowiednikiem po stronie litewskiej będzie samorząd Rejonu Łoździejskiego.

Czym jest obszar funkcjonalny?

Jak mówi definicja jest to wyodrębniony przestrzennie obszar, charakteryzujący się wspólnymi uwarunkowaniami geograficznymi, przestrzennymi, społeczno – gospodarczymi, systemem powiązań funkcjonalnych oraz określonymi na ich podstawie jednolitymi celami rozwoju, zapewniającymi efektywne wykorzystanie jego przestrzeni.

Dla Miasta Sejny i współpracujących samorządów w praktyce funkcjonowanie obszaru funkcjonalnego sprowadza się do zdobywania funduszy na realizację potrzebnych inwestycji: m.in. drogi, komunikację, tworzenie miejsc pracy czy współpracę międzynarodową. Transgraniczny charakter obszaru to odpowiedź na specyficzne położenie tworzących go gmin: przesmyk suwalski jest strategicznym centrum tej części Europy, co powinniśmy skrupulatnie wykorzystać.

Geneza.

W październiku Miasto Sejny było głównym inicjatorem i organizatorem konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne przesmyku suwalskiego”. Zebrani na nim samorządowcy postanowili wspólnie pozyskać fundusze na najważniejsze dla regionu cele.

Kolejnym etapem zacieśniania współpracy samorządów pogranicza polsko-litewskiego było spotkanie w Łoździejach, którego organizatorami byli tamtejszy Mer oraz Burmistrz Miasta Sejny. Wydarzenie to patronatem objęły Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Wilnie i Warszawie. Zapadła też decyzja o przygotowaniu projektu utworzenia transgranicznego polsko-litewskiego obszaru funkcjonalnego.

Transgraniczny polsko-litewski obszar funkcjonalny.

14 marca b.r. samorządowcy z Polski: Gminy Puńsk, Gminy Rutka Tartak, Gminy Giby, Gminy Sejny, Miasta Sejny, Gminy Szypliszki, Gminy Wiżajny oraz litewscy: Rejonu Łoździejskiego, Rejonu Kalwaryjskiego, Rejonu Wiłkowyskiego podpisali deklarację „o podjęciu wspólnych prac umożliwiających Rządom Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej oraz organom Unii Europejskiej podjęcie decyzji o utworzeniu polsko-litewskiego transgranicznego obszaru funkcjonalnego w celu poprawy poziomu życia mieszkańców obszaru pogranicza polsko-litewskiego poprzez:

-        rozwój, stworzenie lub odtworzenie infrastruktury,

-       stworzenie i rozwój instrumentów wspierających tworzenie miejsc pracy,

-        poprawę dostępności i poziomu jakości usług publicznych,

-       rozwój współpracy samorządów w obszarze gospodarki komunalnej,

-       wspieranie organizacji prowadzonych przez mieszkańców, których celem jest zacieśnienie współpracy między mieszkańcami samorządów Polski i Litwy.”

Miasto Sejny  - jako lider podjętej inicjatywy – zostało przez zebranych samorządowców wyznaczone do pełnienia funkcji koordynatora współpracy samorządów z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Naszym odpowiednikiem po stronie litewskiej będzie samorząd Rejonu Łoździejskiego.

Załączone pliki:

Opis Typ Rozmiar
Deklaracja pdf 258.91 KB

Załączone zdjęcia:

Budujemy polsko-litewski obszar funkcjonalny. Budujemy polsko-litewski obszar funkcjonalny. Budujemy polsko-litewski obszar funkcjonalny.