Sobota, 15 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 12-04-2018 08:44  Dodał: K. Palewicz

Od 10 kwietnia Europejski Instytut Mediacji prowadzi w Sejnach konsultacje społeczne. Celem mediatorów jest wypracowanie porozumienia w kwestii planowanego utworzenia żłobka w Sejnach.

Pierwszy etap konsultacji polegał na zdiagnozowaniu problemu i zbieraniu informacji. Mediatorzy w rozmowach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami starali się określić ich stanowisko, nazwać argumenty, spisać poglądy. Zachęcamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki pozwolą określić oś konfliktu, ale stanowić będą także płaszczyznę, na której mediatorzy szukać będą porozumienia. Konsultacje społeczne to wyjątkowa forma rozwiązywania problemów, w której każdy może uczestniczyć. Warto zaangażować się we współdecydowanie o losach Sejn. Jeżeli bowiem zostawiamy innym decydowanie o naszych sprawach, to nie powinniśmy później narzekać na niezadowalające nas efekty.
Ankieta została zamieszczona w formacie pozwalającym na jej edycję. Nie trzeba więc jej drukować – wystarczy uzupełnić i odesłać na adres mailowy jednego z mediatorów: marceli.kwasniewski@gmail.com w terminie do piątku 13 kwietnia. Osoby, które chciałyby wypełnić ankietę w formie papierowej, wydrukowany formularz mogą pobrać w Urzędzie Miasta Sejny w pokoju nr 7, w Bibliotece Publicznej przy ulicy Łąkowej 1, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Wileńskiej 10 oraz w Ośrodku Kultury przy ulicy 1 Maja 17. Wypełnione ankiety można zostawić w jednym z wymienionych miejsc do południa w piątek 13 kwietnia. Zostaną one zeskanowane i dostarczone do Europejskiego Instytutu Mediacji.
W oparciu o zebrane informacje mediatorzy w piątek 13 kwietnia opublikują wstępny komunikat z pierwszego etapu swojej pracy. Opracowanie i podsumowanie wszystkich zebranych informacji zostanie upublicznione we wtorek 17 kwietnia.
Kolejnym zadaniem mediatorów będzie zdefiniowanie szans i możliwości, stworzenie jednolitej definicji sytuacji problemowej, zminimalizowanie niespójności w zakresie danych, a także zebranie oraz analiza subiektywnych opinii na temat pomysłów rozwiązań. Od 23 kwietnia prowadzone będą spotkania w grupach roboczych mające na celu eliminowanie kolejnych punktów spornych i wypracowanie ostatecznej formy kontraktu społecznego – wiążącego wszystkie strony porozumienia w sprawach dotyczących żłobka i edukacji w Sejnach.

Załączone pliki:

Opis Typ Rozmiar
Ankieta doc 61.50 KB