Czwartek, 18 Października 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 07-06-2018 12:51  Dodał: K. Palewicz

INFORMACJA za 2017 rok
o osiągniętych przez Miasto Sejny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku.
1.     Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 r. – 0 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 45%).
2.     Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. – 31,38% (poziom wymagany – co najmniej 20%).
Sporządziła:A.K.