Środa, 17 Października 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 08-06-2018 12:43  Dodał:

Dofinasowanie w kwocie 122 985,00 zł otrzymało Miasto Sejny w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018” na realizację zadania p.n. „Budowa relacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych mieszkańców stref przygranicznych Polski i Litwy”.

Celem zadania jest przeprowadzenie szerokiej debaty, dotyczącej  lokalnych relacji polsko-litewskich oraz zebranie materiałów do diagnozy oczekiwań  ludności zamieszkującej na pograniczu polsko-litewskim co do zakresu potrzeb  rozwoju relacji bilateralnych w aspekcie gospodarczym, infastrukturalnym, współpracy kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i wspólnego rozwiazywania lokalnych problemow i bezpieczeństwa.

Badanie opinii zostanie dokonane wśród działaczy samorządowych i lokalnych przedstawicieli życia gospodarczego,  nauczycieli,  działaczy kultury i mieszkańców.  Informacje pozyskane zostaną również  w drodze  badań ilościowych (ankietowych)   ludności  z gmin polskich,  jak i we współpracy z lokalnymi wladzami,  z  jednostek samorządowych Litwy.

Zebrane materiały po opracowaniu staną sie podstawą dalszych prac na szczeblu samorządów polskich i litewskich. Zostaną również wykorzystane do określenia strategii działania przez gminy polskie i litewskie, które podpisaly w marcu 2018 roku Deklarację współpracy dla tworzenia strategii planowanego Transgranicznego Polsko Litewskiego Obszaru Funkcjonalnego.