Czwartek, 15 Listopada 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 15-06-2018 14:58  Dodał: K. Palewicz
Kiedy mówię Ojczyzna

W niedzielę 10 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia kamiennej tablicy upamiętniającej ofiary Powstania Styczniowego. Miało to być zwieńczenie realizowanego przez Stowarzyszenie „Sejny na zdrowie” (wkład osobowy) , a sfinansowanego (wkład pieniężny) ze środków Miasta Sejny zadania publicznego pod nazwą „Kiedy mówię Ojczyzna…”.

Zgodnie z Umową o realizację zadania publicznego nr 23/OK/2018 w dniu 9 czerwca młodzież Sejneńszczyzny miała uczestniczyć w sesji historycznej i wysłuchać prelekcji historyka regionalisty. Tego samego dnia w godzinach wieczornych miał się odbyć raut patriotyczny oraz grill, podczas którego miały wybrzmiewać pieśni patriotyczne.
Niedzielnemu odsłonięciu nowej tablicy nadano symboliczną rangę: po mszy świętej liczne poczty sztandarowe oraz przedstawiciele miejscowych władz przemaszerowali ulicami miasta na skrzyżowanie ulic 1 Maja i Wojska Polskiego, w pobliżu którego mieścił się w czasie Powstania tzw. koński rynek. Zostali tu zamordowani Antoni Jasiński (1863 r.), Feliks Kozłowski (1864 r.) oraz Franciszek Witkowski (1864 r.) Na miejscu dziękowano za zaangażowanie i patriotyzm konkretnym osobom, poczty sztandarowe i oficjele składali kwiaty. Wieczorem odbył się koncert.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie nakłada na  Zleceniobiorcę – w tym przypadku Stowarzyszenie „Sejny na zdrowie” – obowiązek informowania, że zadanie publiczne jest realizowane ze środków Zleceniodawcy – Urzędu Miasta Sejny. Również zakupione środki trwałe, materiały promocyjne i edukacyjne, dotyczące realizowanego zadania publicznego, powinny być oznakowane co najmniej logo Zleceniodawcy, a w przypadku odsłoniętej tablicy – stosownym napisem. Nie wiadomo, kto sfinansował projekt „Kiedy mówię Ojczyzna”. Skoro nie wymieniono Miasta Sejny jako podmiotu finansującego, oznacza to, że zadanie nie zostało sfinansowane przez Miasto Sejny. Miasto nie otrzymało dotychczas stanowiska Stowarzyszenia „Sejny na zdrowie” w tej sprawie.
Podczas uroczystości nie zostało wspomniane żadne nazwisko poległego powstańca, dla upamiętnienia których miała odbyć się uroczystość. – Osoby zadające pytanie, dlaczego Miasto Sejny promuje byłych samorządowców Miasta, stawiają ten zarzut bezpodstawnie – mówi Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski. – Jeśli organizatorzy wykorzystali inne niż miejskie środki, mają pełną dowolność organizowania przebiegu wydarzenia. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wykorzystał miejskie pieniądze do dyskredytowania obecnych władz i robienia polityki z narodowych świętości.