Czwartek, 13 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 05-10-2018 08:37  Dodał: U. Witkowska

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.: poz. 650, poz. 723, poz. 1365), Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny www.um.sejny.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny umieszczona została oferta realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Seniora 2018” zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Sejnach, ul. Wileńska 10.


Załączone pliki:

Opis Typ Rozmiar
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pdf 817.59 KB
Ogłoszenie oferty realizacji zadania puiblicznego pdf 316.46 KB