Środa, 14 Listopada 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
dodano: 30-08-2007 01:06  Dodał:

Obrady IX Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 30 sierpnia 2007 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Sejny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Sejny.
 4. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta od ostatniej sesji.
  - informacja o wydanych decyzjach i zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Starosty Powiatu o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Sejnach.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2007 r.
 9. Informacja Burmistrza Miasta Sejny o przeprowadzonych remontach w placówkach oświatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sejny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Miasto Sejny".
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Programu "400 miast"
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Miasta Sejny planowanych na realizację programów operacyjnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
 15. Odpowiedzi na interpelacje
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr inż. Andrzej Małkiński