Sobota, 15 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 08-09-2007 21:43  Dodał:

Burmistrz Miasta - Pan Jan Stanisław Kap - przedstawił na ostatniej Sesji Rady Miasta Sejny prawozdanie ze swoich prac w okresie międzysesyjnym.

- dnia 29 czerwca 2007 r. w Suwałkach odbyło się uroczyste pożegnanie płk. Ryszarda Bańkowskiego - dowódcy jednostki wojskowej w Suwałkach. Mówi o tym, bo jest to osoba bardzo przyjazna naszemu miastu. Żołnierze z tej jednostki uczestniczyli we wszystkich uroczystościach patriotycznych na terenie miasta i powiatu. Bez osobistego zaangażowania płk Ryszarda Bańkowskiego wiele uroczystości miałoby skromniejszą oprawę.

- dnia 02 lipca 2007 r. rozpoczęcie pleneru malarskiego w ramach Programu Artystycznych Spotkań na Pograniczu. W plenerze udział brali goście z Białorusi, Ukrainy i z Polski. Zakończenie pleneru nastąpiło 08 lipca 2007 r. W trakcie pleneru odbyły się warsztaty malarskie. Wystawa prac znajduje się w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach. Obok jest wystawa prac dziecięcych.

- dnia 15 lipca 2007 r. DNI SEJN w ramach Studio Lato Radio Białystok. Gwiazdą imprezy był zespół Leszcze. Obok imprez artystycznych odbyły się też imprezy rekreacyjno - sportowe.

- dnia 18 lipca 2007 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku spotkanie z samorządowcami województwa podlaskiego, na którym został omówiony Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2008 - 2013. Przedstawiono obowiązujące priorytety obowiązujące w tej kadencji. Po raz pierwszy powiedziano, że środków jest 10 - krotnie mniej niż zapotrzebowanie samorządów.

- dnia 19 lipca 2007 r. w ZGKMWiK w Sejnach omówiony zostały plan remontów, które będą wykonywane przez zakład: biuro kierownika na oczyszczalni, remonty dachów, utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie miasta, które w tym roku przebiega bardzo ociężale. Rozmawiali też o finansach zakładu, które poprawiły się po remoncie kotłowni przy ul. Parkowej 3. Jest to kotłownia nowoczesna, ekologiczna i ekonomicznej. Dzięki tej kotłowni ZGKMWiK zmniejszył znacznie tj. o 200 tysięcy złotych deficyt środków obrotowych.

- dnia 20 lipca 2007 r. odbyły się posiedzenia Komisji Rady Miasta w celu zaopiniowania propozycji ZGKMWiK w Sejnach zmiany stawek na taryfy za wodę i ścieki. Nowe taryfy zostały przyjęte przez Komisje i od 1 września 2007 r. obowiązywać będą nowe stawki na wodę i ścieki.

- dnia 23 lipca 2007 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Przyjaciół Harcerstwa. Jest szansa normalne i na zdrowych zasadach działanie.

- dnia 27,28 i 29 lipca 2007 r. drugi etap realizacji projektu "Artystyczne Spotkania na Pograniczu". Tym razem był to przegląd piosenki ludowej i jarmark rękodzieła ludowego. Projekt był połączony z Dniami Sejn - Lato z Radiem 5. Gwiazdą był Pan Janusz Laskowski i Zespół Żuki. Obchody Dni Sejn rozpoczęła swoim koncertem orkiestra dęta przy OSP w Sejnach. Chciałby w tym miejscu podziękować Panu Zdzisławowi Czakisowi i radnemu Wiesławowi Kibisz, którzy dbają o to, aby repertuar tej orkiestry ciągle powiększał się. Orkiestra zmienia repertuar i gra coraz trudniejsze i nowoczesne utwory. W ramach tych obchodów odbył się turniej piłki siatkowej plażowej. Biorący udział w projekcie przedstawiciele Białorusi, Ukrainy i Litwy byli bardzo zadowoleni ze współpracy z Sejnami.

- dnia 30 lipca 2007 r. w bazylice odbył się koncert Filharmonii AUKSO.
Tego dnia rozpoczął się Plener Rzeźbiarski, w którym wzięli udział artyści z Białorusi, Ukrainy i Polski oraz grupa młodzieży z Sejn biorąca udział w warsztatach rzeźbiarskich.

- dnia 31 lipca 2007 r. rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych. Mieszkańcy i turyści mogli wysłuchać koncertu inauguracyjnego w wykonaniu Dyrektora Artystycznego Festiwalu - Pana Józefa Serafina. Na inaugurację Festiwalu przybył nowy mer Onikszty. Z rozmów z merem Onikszty wynika, że jest bardzo duża szansa nawiązania ścisłej współpracy. Tradycyjnie w dniu 05 sierpnia 2007 r. Festiwal przeniósł się do Onikszty. Odbyły się tam dalsze koncerty i warsztaty organowe.

- w dniu 01 sierpnia 2007 r. odbyło się oficjalne spotkanie Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i Burmistrza Miasta z władzami Onikszty. Mer Onikszty potwierdził, że jest bardzo zainteresowany współpracą w dziedzinie kultury, sportu i turystyki.

- w dniach 02 - 03 sierpnia 2007 r. w Szkole Podstawowej w Sejnach pracowała Komisja Inwentaryzacyjna. Została przekazana Szkoła dla nowej Pani Dyrektor.
Również w tym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy z Poznania, która przygotowywała Wieloletni Plan Inwestycyjny i Plan Rewitalizacji Miasta Sejny. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta - Pan Andrzej Małkiński.

- w dniu 03 sierpnia 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska omówił wniosek o dotację na zakup pojemników siatkowych do selektywnej zbiórki odpadów stałych. Pojemniki będą ustawione na ulicach domków jednorodzinnych, instytucjach, szkołach i uzupełnić przy blokach.

- w dniu 07 sierpnia odbył spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w sprawie wycięcia suchych drzew na granicach posesji. Powiedzieli Panu Prezesowi, że na dzień dzisiejszy nie są zainteresowani podłączeniem Szkoły Podstawowej do kotłowni spółdzielczej. Do sprawy podłączenia wróci się po termomodernizacji budynku Szkoły.

- dnia 08 sierpnia 2007 r. odbył spotkanie z prof. Józefem Serafinem i Dyrektorem Ośrodka Kultury w sprawie XV Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych. Profesor Józef Serafin ma wizję jubileuszowych obchodów tj. dokonanie remontu organów, wydanie okolicznościowego folderu i zaproszenie wyśmienitych gości, którzy wcześniej brali udział w Festiwalu.

- dnia 10 sierpnia 2007 r. wraz z Przewodniczącym Rady Miasta i Przewodniczącymi Komisji Rady Miasta spotkali się z rodzicami osób niepełnosprawnych w sprawie oddziału specjalnego. Jest już wszystko gotowe go powstania oddziału, ale brakuje 2 orzeczeń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

- dnia 11 sierpnia 2007 r. nastąpiło zakończenie Pleneru Rzeźbiarskiego. W tym roku była to rzeźba użytkowa - wykonano ławki, które można oglądać na parkingu przy Klasztorze Podominikańskim. Wielu turystów robi na nich zdjęcia na tle Klasztoru Podominikańskiego. Rzeźby wykonali goście z Białorusi, Ukrainy i z Polski.

- dnia 13 sierpnia 2007 r. gościł w Sejnach Panią Barbarę Kudrycką - Eurodeputowaną do Parlamentu Europejskiego. Gość zapoznał się z planami inwestycyjnymi Miasta Sejny. Zwiedziła Muzeum Ziemi Sejneńskiej i Klasztor Podominikański. Jest bardzo zainteresowana pomocą przy remoncie Klasztoru.

- dnia 14 sierpnia 2007 r. uroczystość w Puńsku z okazji 410 Rocznicy Założenia Parafii połączona z otwarciem skansenu.

- dnia 20 sierpnia 2007 r. odbyła się Społeczna Rada Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, której jest członkiem powołanym przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Omówione zostały najważniejsze problemy tj. wzrost zadłużenia Szpitala i protest lekarzy.
W Kuratorium Oświaty rozmawiał w sprawie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2007/2008.

- dnia 21 sierpnia 2007 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sejneńskiej w sprawie realizacji programu LGD Lider+.

- dnia 22 sierpnia 2007 r. spotkanie z Prezesem Fundacji bpa Antoniego Baranowskiego, Dyrektorem Domu Litewskiego oraz nowym animatorem kultury - Panem Tadeuszem Bogdanowiczem w sprawie podpisania przez Ośrodek Kultury w Sejnach umowy-zlecenia i oddelegowania do pracy w Domu Litewskim animatora kultury.

- dnia 23 sierpnia 2007 r. w Urzędzie Miasta Sejny odbyło się spotkanie z udziałem: Starosty Powiatu, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, Dyrektora ZGKMWiK, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji i Naczelnika Komendy Powiatowej Policji d/s Prewencji w sprawie problemów bezpieczeństwa w Sejnach. Na przełomie lipca i sierpnia zaczęło się źle dziać na naszych osiedlach z zachowaniem naszej młodzieży. Rozmawiano o wpływie zajęć pozalekcyjnych na zajęcie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Roli Klubu Sportowego, Ośrodka Kultury i Miejskiej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Rozmowy dotyczyły też oświetlenia ulic w miejscach, gdzie jeszcze takiego oświetlenia nie ma i monitoringu miasta w miejscach najbardziej uczęszczanych przez dzieci i młodzież.

- dnia 27 sierpnia 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Kultury, na którym zostały zaopiniowane materiały na sesje Rady Miasta.

- dnia 28 sierpnia 2007 r. odbyły się posiedzenia dwóch Komisji tj. Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska i Komisji Planu, Budżetu i Finansów, które były poświęcone analizie i zatwierdzeniu materiałów na dzisiejsza sesję Rady Miasta.