Sobota, 15 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 28-06-2009 12:27  Dodał:
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów

26-go czerwca przed sejneńską bazyliką przedstawiciele czterech narodów – polskiego, litewskiego, białoruskiego i tatarskiego – podpisali Deklarację Odnowienia Nazwy Rzeczpospolitej Obojga Narodów na Ziemi Sejneńskiej. Na maszty zostały wciągnięte flagi Polski, Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz historyczna flaga Ziemi Sejneńskiej. Uroczystości odbyły się w 440 rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej.

Deklaracja została uroczyście wmurowana w kamienny fundament Krzyża św. Brunona. Oto jej fragment: My mieszkańcy Ziemi Sejneńskiej, pomni wspólnej 500-letniej tradycji jagiellońskiej, ukształtowanej po wiktorii grunwaldzkiej narodów polskiego, litewskiego, ruskiego i tatarskiego w 440 rocznicę Unii Lubelskiej, mając na względzie dobro wspólne i przyszłość po latach niebytu spowodowanych trzema rozbiorami Ojczyzny, uroczystym aktem przywracamy do życia nazwę oraz godło i flagę Rzeczpospolitej Obojga Narodów na Ziemi Sejneńskiej. Co znajduje się na historycznej fladze Ziemi Sejneńskiej? Obok siebie umieszczone zostały: polski orzeł, litewska pogoń, pogoń białoruska, tatarska tamga i herb Sejn.

W imieniu mniejszości litewskiej deklarację podpisał Olgierd Wiaktor, przewodniczący Zarządu Litewskiego Towarzystwa Świętego Kazimierza w Sejnach. W imieniu Tatarów deklarację podpisał Stefan Korycki, prezes Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej. Mniejszość białoruską reprezentował zespół ludowy "Żemerwa" z Bielska Podlaskiego. Inicjatorem podpisania Deklaracji było Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, a współorganizatorami sejneńska parafia i władze miasta.

Rzeczpospolita Obojga Narodów istniała w latach 1569-1795, czyli od momentu podpisania Unii Lubelskiej do trzeciego rozbioru. W skład I Rzeczpospolitej wchodziło Królestwo Polskie – inaczej nazywane Koroną, oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Państwo rozciągało się na większości terytorium obecnej Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz częściowo Łotwy, Estonii, Rosji, Mołdawii, Słowacji. Pod względem narodowości Polacy stanowili 40% ogółu ludności, Rusini – 20%, Litwini – 15%, Niemcy – 10%, Żydzi – 5%, a inne narodowości – 10%. Natomiast pod koniec XVIII wieku ludność polska stanowiła już 50% ogółu ludności państwa.

Cel, jaki przyświecał tej inicjatywie, to przede wszystkim podkreślenie znaczenia wielokulturowości Ziemi Sejneńskiej – miejsca wyjątkowego w skali całego kraju i Europy. Próba dokonania zmian na lepsze we wzajemnych relacjach, które przez ostatnie 100 lat nie były łatwe ani proste.

Załączone zdjęcia:

Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów