Sobota, 15 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 25-09-2007 12:52  Dodał:

XI Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego odbędzie się w dniu 28 września 2007 r. (piątek). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00. Rada Powiatu obradować będzie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach ul. Piłsudskiego 34.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja p. Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora ZSO w Sejnach od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2007/2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla zamiaru budowy lotniska lokalnego w Suwałkach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sejneński w roku 2007.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych niezbędnego do określenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sejneńskiego, w tym pracowników na stanowiskach obsługi i pomocniczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego           na 2007 r.
12. Szkolnictwo ponadgimnazjalne na terenie Powiatu Sejneńskiego – diagnoza stanu obecnego prognoza rozwoju placówek szkolnych.
13. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego.
14. Informacja o zrealizowanych Programach Stypendialnych dla uczniów i studentów.
15. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych. 
18. Zamknięcie obrad.