AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Dyżur Przewodniczącej Rady Miasta

11 lipca 2019

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny pełnić będzie dyżur w dniu 12 lipca 2019r. (piątek) od godz.: 8:00 do 9:00 w sali narad Urzędu Miasta Sejny.

Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

8 lipca 2019

Szczegóły w załączeniu

Ogłoszenie

8 lipca 2019

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka Miejskiego w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

W załączeniu komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

8 lipca 2019

Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Informacja o wyniku przetargu – Parkowa 5

5 lipca 2019

Burmistrz Miasta Sejny informuje o wyniku przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 23 przy ulicy Parkowej 5 w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego