AKTUALNOŚCI

Slider

Zapytania ofertowe / przetargi

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zamówienia na usługi społeczne

21 stycznia 2020

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zamówienia na usługi społeczne: prowadzenie porad w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2020. Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert – ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

7 stycznia 2020

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2020: – udzielanie konsultacji psychologicznych, – udzielanie konsultacji dla osób uzależnionych, – motywowanie do podjęcia leczenia, – udzielanie konsultacji dla osób współuzależnionych, – sporządzanie opinii specjalistycznych w […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego