KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Informacja dotycząca zagrożenia niżówką hydrogeologiczną

4 września 2019

Szczegóły w załączeniu.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 września 2019

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pn. „Produkt Polski” oraz plakat informacyjny. Szczegóły w załączeniu.

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

4 września 2019

W związku z zapotrzebowaniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 „. Szczegóły w załączeniu.

Informacja dla inwestora

4 września 2019

Z przyjemnością informujemy o możliwości uzyskania 85% dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe i/lub na biogazownie. Szczegóły w załączeniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3 września 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sejny na lata 2018-2021 z perspektywą  na lata 2022-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego