KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Zaproszenie do składania ofert – konsultacje dla współuzależnionych

15 kwietnia 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019.

Ogłoszenie w sprawie wyników konkursu ofert – Narodowy Program Zdrowia

15 kwietnia 2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Informacje o wynikach naboru na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym

12 kwietnia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019.

Wyniki naboru ofert na przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny

12 kwietnia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na  na przeprowadzenie lokalnej  diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

VII sesja Rady Miasta Sejny – transmisja za żywo

12 kwietnia 2019

https://www.youtube.com/watch?v=kwIVer-ojMY

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego