Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego

3 sierpnia 2021

z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Warsztaty nauki gry na instrumentach dętych z elementami lokalnego folkloru dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego