Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 766/16 O POW. 0,0047 ha położonej w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 766/15 o pow. 0,0077 ha położonej w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Szczegóły w załączeniu.

Wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych. Szczegóły w załączeniu.

W dniu 26 lipca 2021 r. przewidywane są burze z gradem. Szczegóły w załączeniu.

Prognozuje się upały. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego