Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych odbędzie się w dniu 5 października 2021 r. Więcej informacji w załączeniu.

XXXII Sesja Rady Miasta Sejny odbędzie się 5 października 2021 r. Więcej informacji w załączeniu.

Wyniki konkursu a wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. finansowo – księgowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta Sejny. Więcej informacji w załączeniu.

Gminny Komisarz Spisowy w mieście Sejny informuje, że na terenie Miasta Sejny zostanie zorganizowany punkt spisowy w ostatnim dniu NSP 2021 tj. 30.09.2021 r. Więcej informacji w załączeniu.

Prognozuje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25
km/h do 40 km/h, w porywach do około 75 km/h, z kierunków zachodnich. Lokalnie, zwłaszcza
podczas burz, możliwe są porywy do 90 km/h. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest po północy
i nad ranem. Więcej informacji w załączeniu.

Po raz piąty Miejska Rada Seniorów wspólnie z Urzędem Miasta i Ośrodkiem Kultury organizuje Dzień Seniora.Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród Seniorów postawy aktywnego obywatela, integrowanie społeczności senioralnej, a także działanie przeciw izolacji i samotności. Więcej informacji w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego