AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Zaproszenie do składania ofert

18 stycznia 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019. Szczegóły w załączeniu.

Informacja o wynikach zaproszenia do składania ofert

18 stycznia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert wyboru ofert na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019. Szczegóły w załączeniu.

Msza św. za śp. prezydenta Pawła Adamowicza

16 stycznia 2019

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w dniu 19 stycznia 2019 r., o godzinie 17.30, w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach zostanie odprawiona Msza św. za spokój duszy zamordowanego śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do udziału we Mszy św. i wspólnej modlitwy.

Zakończenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowych

15 stycznia 2019

Informacja o zakończeniu naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Szczegóły w załączeniu.

II Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

8 stycznia 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza II konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego