Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

zaproszenie do składania ofert

28 marca 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach. Szczegóły w załączeniu

Zaproszenie do składania ofert

28 marca 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019. Szczegóły w załączeniu

dyżur przewodniczącej rady miasta

27 marca 2019

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny pełnić będzie dyżur w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) od godz. 11.00 do 12.00 w sali narad Urzędu Miasta

VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

26 marca 2019

Szczegóły w załączeniu


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego