Oświata

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sejnach na rok szkolny 2022/2023 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Sejnach na rok szkolny 2022/23 Wzory dokumentów: Żłobek Miejski … Czytaj dalej Oświata