Slide2

MOJE MIASTO

Slide2

MOJE MIASTO

Oświata

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sejnach na rok szkolny 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Sejnach na rok szkolny 2022/23

Wzory dokumentów:

Żłobek Miejski w Sejnach od 25 maja 2020 r. wznawia działalność w ograniczonym zakresie i liczbie dzieci w placówce

DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego