Klub Seniora

SEJNEŃSKI KLUB SENIORA UTWORZY PRACOWNIĘ AKTYWNOŚCI MANUALNEJ

Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski 16 sierpnia 2023 r. podpisał Umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. Pracownia aktywności manualnej seniorów” w wysokości 16 200,00 zł w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

W Mieście Sejny działa Klub Seniora, w którego działania aktywnie angażują się miejscowi seniorzy. Stworzenie małej pracowni rękodzieła to poszerzenie oferty Klubu, mobilizacja seniorów do aktywności, integracja  grupy i wyrównywanie szans dostępu do aktywnego angażowania się w życie społeczności. Mając do dyspozycji pracownię tkacką i malarską nasi seniorzy zrealizują również zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, co pozytywnie wpłynie na zacieśnienie więzi między pokoleniami.

Przyznane dofinansowanie posłuży na zakup wyposażenia i materiałów do pracowni tkackiej i malarskiej takich jak: krosna, zestawy do haftu, podobrazia, pędzle, farby i inne media malarskie.

——————————————————————————————————————–


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego