Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Osoba wyznaczona do szybkiego reagowania w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem wilków

7 grudnia 2023

W związku z możliwością nagłego wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem wilków, Miasto Sejny wytypowało doświadczoną osobę do odstraszania i szybkiego reagowania na zgłoszenia wystąpienia niebezpiecznych sytuacji na terenie miasta Sejny. Sytuacje z udziałem wilków można zgłaszać do członka PZŁ łowczego Koła Łowieckiego” Łoś” w Sejnach Pana Tomasza Chatkowskiego pod numerem telefonu 695 757 555.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe do dnia 14.12.2023

4 grudnia 2023

Więcej informacji o konsultacjach na stronach: https://takdlabiomasy.pl/EkoprojektEU/ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl

WFOŚIGW W BIAŁYMSTOKU OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI KONTROLAMI INWESTYCJI Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

28 czerwca 2023

https://wfosigw.bialystok.pl/ostrzezenie-przed-fikcyjnymi-kontrolami/

Budowa garaży przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach.

15 czerwca 2023

Burmistrz Miasta Sejny przedstawia projekt budowy garaży przy ul. Wojska Polskiego. W załączeniu: Projekt Zagospodarowania Terenu, kosztorys inwestorski, Opis obiektu. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Sejny: Kierownik Referatu RPG – Dominika Sidor -(87) 5 162 073 wew. 23 Dorota Leończyk, Marta Wojtkiewicz-Dzienis – (87) 5 162 073 wew. 22

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – nabór wstępny.

8 grudnia 2023

Więcej informacji w załączeniu:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

8 grudnia 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości podatkowej, opłat lokalnych i opłat za odpady w Referacie Finansowym.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH  13 GRUDNIA 2023 R.

7 grudnia 2023

Szczegóły w załączeniu.

OBRADY LX SESJI RADY MIASTA SEJNY

7 grudnia 2023

Obrady LX Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 13 grudnia 2023 r. o godz.: 07:30. Szczegóły w załączeniu.

Ocena jakości wody.

7 grudnia 2023

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego