Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

16 lutego 2024

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż na podstawie  ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948), każdy producent rolny może składać wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu (w tym […]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SEJNACH

14 lutego 2024

W poniższym załączniku opublikowano ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 01.03.2024 r.

Nabór na wolne stanowisko

14 lutego 2024

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY- UMOWA NA ZASTĘPSTWO Więcej informacji w załączeniu:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18

29 stycznia 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/26.

29 stycznia 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96526.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/27, 967/16, 967/19.

29 stycznia 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96527-96716-96719.html

Okresowa ocena jakości wody za rok 2023 w mieście Sejny

23 stycznia 2024

Szczegóły w załączeniu.

DODATEK OSŁONOWY

19 stycznia 2024

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sejnach , ul.1 Maja 2, lub za pośrednictwem platformy ePUAP Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w […]

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach w 2024 roku

15 stycznia 2024

Specjalista psychoterapii uzależnień – Anna Skowina tel. 535 523 030 Psycholog – udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych Ewa Szyc tel. 691 539 047 Psycholog – udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych Diana Wiżlańska – Sławińska tel. 694 429 479  Psycholog – konsultacje dla osób współuzależnionych Ewa Szyc tel. 691 539 047 Prawnik – bezpłatna pomoc prawna Barbara Lutyńska tel. 606 […]

Informacja o odłowieniu psa.

4 stycznia 2024

Dnia 02.01.2024 r. do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach przyniesiono wyziębionego psa. Został on odłowiony przez Schronisko dla Zwierząt w Suwałkach (Sianożęć 3a), gdzie aktualnie przebywa. Właściciela psa prosimy o kontakt ze schroniskiem, tel. 786 150 993 lub 791 626 757.

Osoba wyznaczona do szybkiego reagowania w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem wilków

7 grudnia 2023

W związku z możliwością nagłego wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem wilków, Miasto Sejny wytypowało doświadczoną osobę do odstraszania i szybkiego reagowania na zgłoszenia wystąpienia niebezpiecznych sytuacji na terenie miasta Sejny. Sytuacje z udziałem wilków można zgłaszać do członka PZŁ łowczego Koła Łowieckiego” Łoś” w Sejnach Pana Tomasza Chatkowskiego pod numerem telefonu 695 757 555.

WFOŚIGW W BIAŁYMSTOKU OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI KONTROLAMI INWESTYCJI Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

28 czerwca 2023

https://wfosigw.bialystok.pl/ostrzezenie-przed-fikcyjnymi-kontrolami/

Budowa garaży przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach.

15 czerwca 2023

Burmistrz Miasta Sejny przedstawia projekt budowy garaży przy ul. Wojska Polskiego. W załączeniu: Projekt Zagospodarowania Terenu, kosztorys inwestorski, Opis obiektu. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Sejny: Kierownik Referatu RPG – Dominika Sidor -(87) 5 162 073 wew. 23 Dorota Leończyk, Marta Wojtkiewicz-Dzienis – (87) 5 162 073 wew. 22

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024

20 lutego 2024

KRUS w Białymstoku zaprasza rolników do udziału w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Zaproszenie na 83. Wszechnicę Biebrzańską

20 lutego 2024

Biebrzański Park Narodowy zaprasza w dniach 2-3 marca 2024 r. na 83. Wszechnicę Biebrzańską pt. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom” Program Wszechnicy 2 marca 2024 r. (sobota) – wstęp wolny.Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy. 09:30 – 09:40 Otwarcie spotkania 09:40 – 10:25 Jakość powietrza w Polsce i na tle Europy – […]

Informacja dotycząca XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

16 lutego 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w roku bieżącym organizowany jest XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, zasad ochrony […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego