Slide
Rozlicz PIT w Sejnach

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji PozarządowychPITax.pl Łatwe podatki.

Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Miasto Sejny wprowadza Rewitalizacyjną Inicjatywę Lokalną.

16 maja 2022

Rewitalizacyjną Inicjatywę Lokalną – pionierskie samorządowe narzędzie łączące sfery partycypacji, rewitalizacji i pożytku publicznego – zaprojektowało Miasto Sejny. Projekt uchwały w tej sprawie jako pierwszy w Polsce przedstawił burmistrz Arkadiusz Nowalski. – W ambitnym podejściu do odnowy społeczno-gospodarczej Sejn aktywnie szukamy również nowych narzędzi i mechanizmów wykorzystując do maksimum kompetencje lokalnego samorządu. Robimy to, aby […]

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022

11 maja 2022

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 886/4

9 maja 2022

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/burmistrz-miasta-sejny-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-8864.html

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

29 kwietnia 2022

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Więcej w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18

26 kwietnia 2022

Szczegóły pod linkiem https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/burmistrz-miasta-sejny-oglasza-trzeci-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/26

26 kwietnia 2022

Szczegóły pod linkiem https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/burmistrz-miasta-sejny-oglasza-trzeci-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96526.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/27, 967/16, 967/19

26 kwietnia 2022

Szczegóły pod linkiem https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/burmistrz-miasta-sejny-oglasza-trzeci-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96527-96716-96719.html

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

15 kwietnia 2022

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Więcej informacji w załączeniu.

Rekrutacja do Żłobka miejskiego w Sejnach na rok szkolny 2022 – 2023

11 kwietnia 2022

Więcej informacji w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/28

7 kwietnia 2022

Więcej informacji: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/przetargi-na-zbycie-nieruchomosci.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/21, 965/29

7 kwietnia 2022

Więcej informacji: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/przetargi-na-zbycie-nieruchomosci.html

POMOC UKRAINIE – KOMUNIKAT

15 marca 2022

Mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach rodziny z Ukrainy, proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach. Jest to niezbędne do legalizacji ich pobytu, korzystania z systemu oświaty, służby zdrowia, podjęcia pracy i innych form pomocy. Zgłoszeń należy dokonywać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sejnach, ul. Wileńska 10, […]

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10, prowadzonym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

14 stycznia 2022

Anna Skowina – specjalista psychoterapii uzależnień – konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia dla osób uzależnionych, motywowanie do podjęcia leczenia. Diana Wiżlańska – Sławińska, psycholog – tel. 694 429 479 – indywidualne konsultacje psychologiczne. Ewa Szyc, psycholog – tel. 691 539 047 – konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. Barbara Lutyńska, prawnik – tel. […]

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W SUWAŁKACH

18 maja 2022

ZAPRASZA NA SUWALSKIE BULWARY Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” – pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach, w tym w 2 na Podlasiu. W Suwałkach od godziny 11:00 miejscowe Wojskowe Centrum Rekrutacji uruchomi Mobilny Punkt Rekrutacyjny. Spotkanie z rekruterami oraz żołnierzami kilku jednostek wojskowych […]

OSTRZEŻENIE IMGW – PRZYMROZKI

18 maja 2022

od godz. 00:00 dnia 19.05.2022 r. do godz. 06:00 dnia 19.05.2022 r.

XI Tydzień Świadomości Czerniaka

17 maja 2022

rozpoczyna się 17 maja 2022 r. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie. Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości […]

Cykl webinariów poświęconych programowi Czyste Powietrze

17 maja 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w cyklu webinariów poświęconych programowi Czyste Powietrze. Zostaną one poprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych. Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań online w maju i czerwcu 2022 roku. Jakie warunki należy […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia służebności przesyłu.

17 maja 2022

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do ustanowienia służebności przesyłu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego