Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Nowy sprzęt komputerowy w  Bibliotece Publicznej w Sejnach

25 listopada 2022

Biblioteka Publiczna w Sejnach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 5 komputerów stacjonarnych, 5 monitorów, […]

Zapotrzebowanie na węgiel mieszkańców Miasta Sejny

4 listopada 2022

W związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Miasto Sejny zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel. Celem jest wstępne ustalenie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na warunkach określonych w ustawie. Zapotrzebowanie dotyczy  ilości węgla, którą planują mieszkańcy zakupić do końca sezonu grzewczego, […]

Informacja Burmistrza Miasta Sejny dot. podatków

28 października 2022

Burmistrz Miasta Sejny informuje o zbliżającym się terminie płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych, który upływa dnia 15 listopada 2022 r. Szczegóły w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/28.

10 października 2022

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/iii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96528.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/21, 965/29.

10 października 2022

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/iii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96521-96529.html

Przetarg ustny nieograniczony

6 października 2022

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18.

PRACA W WOJSKU CZEKA

2 grudnia 2022

Już w styczniu 2023 roku osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim będą mieli możliwość odbycia 28-dniowego szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w suwalskiej jednostce. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach na bieżąco przyjmuje wnioski o powołanie na szkolenie. W 2022 roku Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach powołał w szeregi 14 pułku przeciwpancernego […]

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 rok

1 grudnia 2022

Konsultacje inicjowane są zarządzeniem Nr 194/2022 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  podmiotami na 2023 rok, zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Sejny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowo sposobu przeprowadzania konsultacji […]

DODATEK ELEKTRYCZNY

1 grudnia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, jest realizatorem wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego, na terenie Miasta Sejny. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Wileńskiej 10, 16-500 Sejny. Osoby […]

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 303/5631/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, zwiększył wartość projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora PSF ogłasza nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych.

30 listopada 2022

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych – szkoleniowych, tj. szkolenie, egzamin, usługa o charakterze zawodowym realizowanych w formie stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym oraz mieszanej (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym). Powyższe usługi (z możliwością dofinansowania) muszą być wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ Dofinansowanie w ramach naboru nr PSFWP 2/2022 […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego