Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

12 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na lata 2024 – 2027.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie w trybie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia ofert.

12 kwietnia 2024

W związku z pozyskaniem przez Miasto Sejny dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sejny na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji, znajdujących się na terenie Miasta Sejny zostały podpisane umowy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. W związku z powyższym Fundacja […]

Zaproszenie Burmistrza dla mieszkańców Miasta Sejny na spotkanie dot. miejskiej sieci cieplnej.

11 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza mieszkańców Miasta Sejny na spotkanie informacyjne, na którym zostaną przedstawione możliwości podłączenia do miejskiej sieci cieplnej oraz etapy realizacji inwestycji ciepłowniczych prowadzonych przez Miasto Sejny. Na spotkaniu możliwe również będzie uzyskanie informacji dotyczących technicznych możliwości podłączenia do sieci. Spotkanie odbędzie się dnia 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 na […]

ul. Nowa i ul. M. Konopnickiej

10 kwietnia 2024

W związku z informacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 (uwzględniających powiat sejneński), Miasto Sejny dnia 8 kwietnia złożyło zapotrzebowanie na uruchomienie funduszy na realizację następujących zadań: Miasto Sejny posiada projekt budowlany oraz pozwolenia na budowę na realizację […]

„Najlepszy” – projekcja filmu i spotkanie z Jerzym Górskim – triathlonowym mistrzem świata, który opowie swoją historię o niełatwej drodze na szczyt, o walce z nałogiem, ale przede wszystkim o sporcie i wyzwaniach jakie sobie stawiał

5 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Sejny wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sejnach zapraszają mieszkańców na spotkanie z niezwykłym gościem – Jerzym Górskim – triathlonowym mistrzem świata, który opowie swoją historię o niełatwej drodze na szczyt. Projekcja filmu odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 w […]

Podsumowanie aktywności inwestycyjnej Miasta Sejny w kadencji 2018-2024.

22 marca 2024

Podsumowanie aktywności inwestycyjnej Miasta Sejny w kadencji 2018-2024.

Konsultacje społeczne

19 marca 2024

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących koncepcji zagospodarowania części terenu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wojska Polskiego 64, na potrzeby urządzenia miejsc parkingowych.

PRZEBUDOWA WILEŃSKIEJ 10

7 marca 2024

W dniu 5 marca 2024 r. Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski podpisał umowę inwestycyjną na zadanie: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10” z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Łukasz Pałuska. Podpisana umowa opiewa na kwotę 1.643.000,00 zł. z czego: 171.694,00 zł stanowi wkład własny Miasta Sejny, pozostała kwota 1.471.306,00 zł pochodzi z dofinansowania […]

PODPISANO UMOWY

5 marca 2024

W dniu 1 marca 2024 r. Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski podpisał dwie umowy inwestycyjne z Wykonawcami na łączną kwotę 8.903.599,51 zł. Inwestycje realizowane są z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH –  Edycja 8. Pierwsza umowa dotyczy zadania inwestycyjnego: „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody […]

Zmiana siedziby punktu Konsultacyjnego

23 lutego 2024

z ul. Wileńskiej 10 na Zawadzkiego 13 (sala nad Żłobkiem Miejskim) Z dniem 26 lutego 2024 r. siedziba Punktu Konsultacyjnego zostanie przeniesiona na ul. Zawadzkiego 13 (I piętro) do sali nad Żłobkiem Miejskim, gdzie będą odbywać się dyżury Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach oraz grupy wsparcia. Aktualny harmonogram w załączeniu.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

16 lutego 2024

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż na podstawie  ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948), każdy producent rolny może składać wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu (w tym […]

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18

29 stycznia 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/26.

29 stycznia 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96526.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/27, 967/16, 967/19.

29 stycznia 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96527-96716-96719.html

Okresowa ocena jakości wody za rok 2023 w mieście Sejny

23 stycznia 2024

Szczegóły w załączeniu.

DODATEK OSŁONOWY

19 stycznia 2024

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sejnach , ul.1 Maja 2, lub za pośrednictwem platformy ePUAP Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w […]

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach w 2024 roku

15 stycznia 2024

Specjalista psychoterapii uzależnień – Anna Skowina tel. 535 523 030 Psycholog – udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych Ewa Szyc tel. 691 539 047 Psycholog – udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych Diana Wiżlańska – Sławińska tel. 694 429 479  Psycholog – konsultacje dla osób współuzależnionych Ewa Szyc tel. 691 539 047 Prawnik – bezpłatna pomoc prawna Barbara Lutyńska tel. 606 […]

Osoba wyznaczona do szybkiego reagowania w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem wilków

7 grudnia 2023

W związku z możliwością nagłego wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem wilków, Miasto Sejny wytypowało doświadczoną osobę do odstraszania i szybkiego reagowania na zgłoszenia wystąpienia niebezpiecznych sytuacji na terenie miasta Sejny. Sytuacje z udziałem wilków można zgłaszać do członka PZŁ łowczego Koła Łowieckiego” Łoś” w Sejnach Pana Tomasza Chatkowskiego pod numerem telefonu 695 757 555.

Budowa garaży przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach.

15 czerwca 2023

Burmistrz Miasta Sejny przedstawia projekt budowy garaży przy ul. Wojska Polskiego. W załączeniu: Projekt Zagospodarowania Terenu, kosztorys inwestorski, Opis obiektu. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Sejny: Kierownik Referatu RPG – Dominika Sidor -(87) 5 162 073 wew. 23 Dorota Leończyk, Marta Wojtkiewicz-Dzienis – (87) 5 162 073 wew. 22

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

12 kwietnia 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielnei zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Zasady kierowania dziecka […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego