KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Zmiana organizacji pracy urzędu miasta

21 października 2020

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19, a przede wszystkim w trosce o zdrowie interesantów i pracowników, Urząd Miasta Sejny podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Podjęte działania mają charakter profilaktyczny w związku z powyższym: Od dnia 20 października 2020 r. do odwołania obowiązują następujące zasady przy obsłudze interesantów: Kontakt […]

Konkurs na bajkę terapeutyczną w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”

30 września 2020

Organizatorem konkursu na napisanie bajki terapeutycznej dla dzieci jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 października 2020 do 30 listopada 2020 roku. Celem konkursu jest napisanie bajki terapeutycznej  dla dzieci, zawierającej przesłanie o charakterze terapeutycznym bądź profilaktycznym. Powinna być ona napisana w sposób prosty i obrazowy tak, […]

Polska „Pod biało-czerwoną” – Głosujcie z nami!

29 września 2020

Miasto Sejny serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do dołączenia do projektu „Pod biało – czerwoną”. Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w […]

Powszechny spis rolny

18 maja 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

22 października 2020

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W SEJNACH

22 października 2020

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w terminie od dnia 22 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 roku.Szczegóły w załączeniu. Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i nadania jej Statutu. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSejny/document/130521/Uchwa%C5%82a-XX_85_16 Uchwała w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XX/85/16 Rady Miasta Sejny […]

Informacja z otwarcia ofert

22 października 2020

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla 20 osób z Klubu Seniora . Numer sprawy MOPS.26.3.4.2020. Informacja w załączeniu.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach.

21 października 2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SEJNY Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Sejny w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku […]

POSIEDZENIE KOMISJI 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

21 października 2020

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 8.00 Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego