Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Burmistrz Miasta Sejny zarządzeniem Nr 92/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 93/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Sejny w sprawie przyjęcia:

28 czerwca 2024

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sejny na lata 2023-2037” „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sejny do 2030 roku” Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały Nr XXXV/158/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. […]

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18.

20 maja 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/ii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718-1.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/26.

20 maja 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/ii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96526-1.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/27, 967/16, 967/19

20 maja 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/ii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96527-96716-96719-1.html

FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO W WARSZAWIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT.

15 maja 2024

W związku z pozyskaniem przez Miasto Sejny dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sejny na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji, znajdujących się na terenie Miasta Sejny Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego opublikowała zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Kompleksowej dokumentacji […]

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

16 lutego 2024

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż na podstawie  ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948), każdy producent rolny może składać wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu (w tym […]

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Zawadzkiego 13 w Sejnach w 2024 roku

15 stycznia 2024

Specjalista psychoterapii uzależnień – Anna Skowina tel. 535 523 030 Psycholog – udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych Ewa Szyc tel. 691 539 047 Psycholog – udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych Diana Wiżlańska – Sławińska tel. 694 429 479  Psycholog – konsultacje dla osób współuzależnionych Ewa Szyc tel. 691 539 047 Prawnik – bezpłatna pomoc prawna Barbara Lutyńska tel. 606 […]

Osoba wyznaczona do szybkiego reagowania w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem wilków

7 grudnia 2023

W związku z możliwością nagłego wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem wilków, Miasto Sejny wytypowało doświadczoną osobę do odstraszania i szybkiego reagowania na zgłoszenia wystąpienia niebezpiecznych sytuacji na terenie miasta Sejny. Sytuacje z udziałem wilków można zgłaszać do członka PZŁ łowczego Koła Łowieckiego” Łoś” w Sejnach Pana Tomasza Chatkowskiego pod numerem telefonu 695 757 555.

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze

11 lipca 2024

Dzisiaj po południu mogą wystąpić burze.

Ostrzeżenie o upałach

9 lipca 2024

W najbliższych dniach prognozowane są upały. Temperatura może osiągnąć 33 st. C.

OBRADY IV SESJI RADY MIASTA SEJNY

5 lipca 2024

Obrady IV Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 10 lipca 2024 r. o godz.: 8:00. Szczegóły w załączeniu.

VI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”

3 lipca 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstokuzaprasza do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego