Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

31 maja 2023

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA SEJNY z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027

Informacja Podlaskiej Izby Rolniczej

30 maja 2023

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach

29 maja 2023

W poniższym załączniku opublikowano ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 16.06.2023 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

12 maja 2023

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2023 rok.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/28.

20 kwietnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/v-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96528.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/21, 965/29.

20 kwietnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/v-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96521-96529.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18,

19 kwietnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/vii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/27, 967/16, 967/19.

19 kwietnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/vi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96527-96716-96719.html

Podlaskie Lokalnie: Trwa nabór na mikrodotację z rozwoju instytucjonalnego Młodych Organizacji Pozarządowych

6 czerwca 2023

Do 19 czerwca trwa nabór wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na rozwój instytucjonalny dla Młodych Organizacji Pozarządowych. Konkurs jest realizowany w ramach, objętego Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, projektu Podlaskie Lokalnie.  Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://podlaskielokalnie.pl/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/PodlaskieLokalnieMikrogranty

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

2 czerwca 2023

Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -3°C. Szczegóły w załączniku:

OBWIESZCZENIE

2 czerwca 2023

INFORMACJA – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SEJNACH

31 maja 2023

Rachunki/faktury w ramach drugiej transzy stypendium szkolnego należy złożyć w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, ul. 1 Maja 2, 16-500 Sejny, w terminie od dnia: 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. (termin ostateczny). Szczegóły w załączniku:

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

31 maja 2023

Dane statystyczne, w tym wyniki badań ankietowych, prezentowane są w różnego rodzaju zestawieniach zbiorczych, opracowaniach i analizach. Można je znaleźć w publikacjach lub w bazach i bankach danych statystycznych na stronach internetowych GUS i urzędów statystycznych. Publikacje są także dostępne w wydawnictwach papierowych w informatoriach statystycznych. Więcej informacji o prowadzonych badaniach ankietowych znajduje się na stronie: […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego