Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień

2 marca 2023

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2023 rok. Szczegóły w załączeniu.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

2 marca 2023

Miasto Sejny informuje o naborze wniosków do programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW DO ROCZNEGO PROGRAMU PILOTAŻOWEGO
„SEJNY DLA PSZCZÓŁ”
 

27 lutego 2023

Miasto Sejny informuje, że ogłasza nabór wniosków do programu pilotażowego pn. „Sejny dla pszczół” Celem programu jest wsparcie hodowli pszczoły miodnej ras łagodnych i nieagresywnych w systemie pasiecznym na terenie Miasta Sejny poprzez udostępnienie gruntów pod ustawienie pasiek w formie umowy użyczenia – bezpłatnie. Program będzie realizowany na podstawie Regulaminu Programu Pilotażowego, art. 30 ust. […]

Informacja dot. opłaty z tytułu posiadania psów

16 lutego 2023

Szczegóły w załączeniu.

Informacja dot. podatku od środków transportowych

7 lutego 2023

Szczegóły w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/27, 967/16, 967/19

23 stycznia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/v-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96527-96716-96719.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/28.

11 stycznia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/iv-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96528.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/21, 965/29.

11 stycznia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/iv-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96521-96529.html

Informacja – zakup preferencyjny węgla

5 stycznia 2023

Informacja Burmistrza Miasta Sejny w załączeniu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

23 marca 2023

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w najem.

POSIEDZENIE KOMISJI 28 MARCA 2023 R.

21 marca 2023

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 8.00

OBRADY LI SESJI RADY MIASTA SEJNY

21 marca 2023

Obrady LI Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 28 marca 2022 r. o godz.: 11:00. Szczegóły w załączeniu.

INFORMACJA

21 marca 2023

Dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących

POSIEDZENIE KOMISJI 20 MARCA 2023 R.

16 marca 2023

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – godz.: 10: 00.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego